Dnes je sobota, 13. jl 2024
oslavuje Margita - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
blogy - najnovie prspevky najtanejie  |  zaloi blog  |  prida prspevok
LGBTI agenda z duchovnho hadiska

Urite vm neuniklo, e v spolonosti prebieha vzjomn ostr boj dvoch nzorovch skupn. Skupiny zstancov, priaznivcov a sympatizantov agendy LGBTI na jednej strane a na druhej strane skupiny jej odporcov. Mdiami je vo veobecnosti vnman snaenie prvej skupiny ako spoloensky prnosn. Je vnman ako boj za sprvnu vec. Ako boj za udsk prva uritm spsobom spoloensky znevhodnenej meniny. Je to vnman ako nieo vvojovo, udsky a spoloensky progresvne.

Naopak, nzorov skupina odporcov agendy LGBTI je medilne vnman ako skupina ud neznanlivch, extrmistickch a spiatonckych, ktor zastvaj historicky p
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-11-18 17:36:57 | Diskusia: 0 prspevkov
Choromysenos rozumu nem hranc! Katastrofick vzia!

Etiketa sprvneho stolovania s rozumom uren pravidl, ako sa slune sprva pri jeden. Ak sa vak lovek zane riadi tmito pravidlami a nem v sebe ni vyieho, o by mu umonilo nadhad nad matriou a isto rozumovm uvaovanm, me skznu a k obmedzenosti a smienosti.

Dkazom takejto bohosti bol krtky rozhovor v slovenskom rozhlase s odbornkom na etiketu stolovania. Ke rozhovor dospel k tomu, e v horcich letnch doch je pre nae zdravie najprospenejia konzumcia zeleninovch altov, redaktorka sa dotynho odbornka sptala, ako sprvne jes zeleninov alt.

A odbornk povedal pribline tot
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-11-11 18:20:34 | Diskusia: 0 prspevkov
Zsadn omyl kresanskej symboliky

Tm omylom je vnmanie kra a pohad na. Existuj toti dva druhy krov, o ktorch budeme hovori. A to kr rovnoramenn a kr kresansk, s predenm zvislm ramenom.

Symbol rovnoramennho kra meme njs v rznych civilizcich dvno pred kresanstvom. To znamen, e u v dvnych dobrch bola vnmavmi umi zachyten vzneen symbolika rovnoramennho kra, ktor je nadasovm vyjadrenm zkladnej Pravdy bytia.

Ide o symbol Pravdy Boej, vyjadrenej vzjomnm priesenkom dvoch rovnakch ramien. Ramena zvislho a ramena vodorovnho, ktor symbolizuj dva zkladn princpy bytia: princp lsky a princp
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-11-04 18:13:06 | Diskusia: 0 prspevkov
ipovanie! Cesta k totlnemu zotroeniu loveka v mene pohodlnosti!

Najskr letel do vesmru pes a potom lovek. A rovnako je to aj s ipmi, ie podkonmi implanttmi. Najskr bolo povinn ipovanie psov a zanedlho bude povinn ipovanie ud. Praj si to mocn nho sveta a u v tomto smere podnikaj patrin kroky. U medilne spracovvaj verejnos informciami o vekch vhodch, ak nm to prinesie.

Slovensk verejnoprvna televzia naprklad nedvno informovala o inovatvnej vedeckej konferencii v Stockholme, kde vedci predstavili podkon ip, implantovan do ruky loveka.

A hoci verejnoprvna televzia by mala by nestrann, ie nestranne informujca o vhodch i nevho
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-10-21 18:31:09 | Diskusia: 0 prspevkov
Ekologick protesty! o zsadnho na nich nie je v poriadku?


Svet, a najm mlad udia sa zaali intenzvne zaujma o ekologick problematiku. Riei tento problm je naozaj dleit, pretoe miera nienia prrody, vody, vzduchu i pdy na naej plante je obrovsk. A to a tak, e skutone stojme pred ekologickm kolapsom, ktorho signly s neprehliadnuten. S nimi such, neroda, niiv povodne, prvalov dade, prudk otepovanie, oznov diera, roztpanie adovcov, a tak alej, a tak alej.

To s fakty a je naozaj najvy as, aby sa n prstup k prrode vrazne zmenil. Je preto urite sprvne, ak sa zan vysdza stromy, ak zaneme cestova verejnou dopravou, ak sa bud
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-10-14 18:05:38 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia

najnov blogeri
Rajdicka
Tak jsme to tvrtfinle s USA zvldli. Jup. To mm radost. koda e jste se taky nedostali do tv ...
Poet prspevkov: 1
pksch
http://www.facebook.com/pages/B%C3%A1sne-%C3%9Avahy-My%C5%A1lienky/191313684242115
Poet prspevkov: 2
Lucia

Poet prspevkov: 25
Dalila
tvri sa ditne a pritom si tak ako strviten cez aldok a vnmam ...
Poet prspevkov: 1
Sandy
ena mnohch tvr, kto nezail, nepochop... Cel blog je prevane o mne. A ak nie je psan o ...
Poet prspevkov: 2

al blogeri