Dnes je pondelok, 24. jn 2024
oslavuje Jn - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
blogy - najnovie prspevky najtanejie  |  zaloi blog  |  prida prspevok
Nepoujete? Burcajci hlas poslednho sdu u vol: DOS!

Osobn a posledn sd! Tieto dva pojmy svisia s kresansko katolckou terminolgiou a nie s v zsade nesprvne. Budeme teda na nich budova a podrobnejie si objasnme dva najdleitejie a najzsadnejie momenty celho nho bytia. Avak objasnme si ich na zklade poznania stavby stvorenia a na zklade zkonov, vo stvoren fungujcich, oho znalos ia kresanstvu chba. A preto v nesmierne zsadnch pojmoch, ako je osobn a posledn sd, v mnohch veciach tpe.

Pojem osobn sd spja katolcka vierouka s naou fyzickou smrou a s tm, o bude nasledova po nej. Tieto deje s opsan v znmej knihe Raymonda Moodyho ivot
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-12-23 18:40:18 | Diskusia: 0 prspevkov
Skazonosn zanedbvanie povinnost v de sviaton!

Aby sme pozemsky preili, musme si es dn v tdni plni svoje mnoh pozemsk povinnosti, i u v prci, alebo doma. Aby sme duchovne preili, musme si v de sviaton plni svoje zkladn duchovn povinnosti.

Ak sa raz nejakch dvodov rozhodneme neplni si svoje pozemsk povinnosti, nemusme sce hne zomrie, ale rozhodne sa celkom urite postupne dostaneme na okraj spolonosti a budeme ivori. Ak sa rozhodneme neplni si a ignorova svoje duchovn povinnosti, v hierarchii univerza, ktor je duchovn, zostpime na najspodnejie prieky a staneme sa duchovne mtvi, o bude v postupnej nslednosti vies k definitvnemu
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-12-16 18:21:57 | Diskusia: 0 prspevkov
Bezhranin sebectvo a osobn uhlkov stopa

Skutonos, e ekologick aktivity boli v svislosti s Gretou Thunberg a umi, o stoja za ou v znanej miere sprofanovan neznamen, e teraz mme mvnu nad vetkm rukou tak, ako to mnoh s radosou urobili. Zsadn obrat v naom vzahu k prrode je potrebn, ale nevedie cestou vyrbenia novch dan a alieho, podobnho sofistikovanho zarbania na obyajnch uoch pod zmienkou boja za ekolgiu. V skutonosti vak kvli stle viemu hromadeniu ziskov tak, ako vdy. Bbkou a nstrojom v rukch prve tohto typu ud sa stala naivn Greta Thunberg.

My sa vak teraz pozrime na ekolgiu troku inak. Nie teda z hadiska zi
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-12-09 18:32:36 | Diskusia: 0 prspevkov
udsk tvor! M povinnos budova vzah k svojmu Tvorcovi!

Tento vzah m by tou najzkladnejou a najprirodzenejou skutonosou pre kadho vedomho tvora, ijceho vo stvoren. Lebo presne tak, ako je prvm slovom absoltnej viny det slovo mama, reprezentujce ich vzah k najbliej osobe, presne tak isto je zkladnou povinnosou kadho tvora, ijceho vo stvoren, ma vrcny, iv a pevn vzah k svojmu vlastnmu Stvoriteovi.

Lebo jedine tento vzah rob z loveka skutone udsk bytos. Lebo jedine tento vzah dva udskej bytosti krdla a men ju v istom zmysle na anjela, ktor sa na krdlach uachtilost a cnost vzna vysoko nahor, v strety Pnovi a do jeho blzkos
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-12-02 17:36:13 | Diskusia: 0 prspevkov
Kresania! Bratia! K poslednmu sdu nevstanete telesne zmtvych!

Nedvno ma v rozhlase uptali slov kaza, ktor hovoril o tom, omu veria kresania. A kresania veria, e ke zomr, v de sdu vstan fyzicky zmtvych a bud i vene.

Z tchto slov vak vanie absoltna neznalos duchovnch zkonitost, priom nejde vbec o omyl bezvznamn! Naopak! Ide o omyl nesmierne zvan, ktor me veriacim spsobi nenahraditen duchovn kody.

Vezmime si naprklad slov z Biblie, hovoriace, e v de poslednho sdu prde Pn sdi vetkch ud. ivch i mtvych! To poda nzoru kresanov znamen, e prde sdi tch, o na zemi ete fyzicky ij, ako aj tch, o u zomreli, ale k
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-11-28 16:27:33 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia

najnov blogeri
Rajdicka
Tak jsme to tvrtfinle s USA zvldli. Jup. To mm radost. koda e jste se taky nedostali do tv ...
Poet prspevkov: 1
pksch
http://www.facebook.com/pages/B%C3%A1sne-%C3%9Avahy-My%C5%A1lienky/191313684242115
Poet prspevkov: 2
Lucia

Poet prspevkov: 25
Dalila
tvri sa ditne a pritom si tak ako strviten cez aldok a vnmam ...
Poet prspevkov: 1
Sandy
ena mnohch tvr, kto nezail, nepochop... Cel blog je prevane o mne. A ak nie je psan o ...
Poet prspevkov: 2

al blogeri