Dnes je pondelok, 24. jn 2024
oslavuje Jn - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
blogy - najnovie prspevky najtanejie  |  zaloi blog  |  prida prspevok
Tpav nevedomos duchovnch pastierov v zkladnch otzkach bytia

Nedvno som si vypoul rozhlasov relciu, v ktorej sa redaktorka rozprvala s mladm manelskm prom. Boli to evanjelick kazi a hovorili o rznych tmach. Na zver im bola poloen otzka, o odporaj uom, ke sa ich ptaj na utrpenie. Ke im klad otzku, preo trpia?

Slova sa chopil mlad kaz, no a prve v reakcii na jeho odpove, ktor sa mi javila ako nedostaton, vznikla potreba napsa tento text. Vemi ma toti zarazilo, e napriek jeho teologickmu vzdelaniu a kadodennej praxi s umi, nedokzal odpoveda s vecnou jasnosou a jeho odpove vyznela tpavo.

Zaal slovami, e dan problematika je ve
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-01-31 18:44:20 | Diskusia: 0 prspevkov
Trpna bodros akov v rozhlasovom teri


Mnoh udia povaj pri svojej prci rozhlas, ako urit zvukov kulisu. Ak patrte medzi nich, asi vm neulo, e vea modertorov priam oplva radostnm nadenm a entuziazmom. Akoby tesne pred relciou uili nejak zzran pilulky astia. Za kad cenu sa snaia vyvola dojem pohody a dobrej nlady.

Je viac ako ist, e takto nieo maj aj v popise prce, hoci skuton realita a skuton dianie okolo ns je vo vine prpadov plne in. Tak zsadnm spsobom in, e v rozhlasovom teri prezentovan, prehnan optimizmus je lou. Je vedomm klamstvom, so snahou skrli relnu skutonos a zbytone neznepokojova u
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-01-20 18:47:56 | Diskusia: 0 prspevkov
O kontroverznosti existencie dogiem v kresanstve

Dogma je nieo raz a navdy dan a nemenn. Dogmy s vieroun pravdy, ktor sa prijmali na cirkevnch konciloch zvzne pre cel kresanstvo. Ich konen podoba bola formulovan najvyou cirkevnou hierarchiou a krytalizovala sa po vzjomnch intenzvnych, a niekedy aj dlhodobch rokovaniach. No a konen vsledok, ie dogmu, zostvalo benm kresanom u len prija. Prija a veri jej bez akchkovek pochybnost a bez premania.

Dogmy neprija, alebo o nich hoci u len kriticky uvaova, bolo povaovan za kacrstvo. A ak naprklad v stredoveku niekto niekoho zo zlomysenosti, alebo z prehnanej horlivosti udal za pod
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-01-13 18:24:58 | Diskusia: 0 prspevkov
Sviatok troch krov! Oslava tch, ktor si to vbec nezaslia!


Zakrtko po Vianociach, ktor s oslavou narodenia Jeia Krista, oslavuj kresansk cirkvi sviatok troch krov. Traja krli, alebo aj traja mudrci z vchodu, poznali a pochopili, e na zemi, konkrtne v idovskom nrode, sa m narodi niekto Vek. e sa tam m narodi Mesi, Spasite sveta a Syn Bo.

Jeho pozemsk zrodenie bolo doprevdzan nevednou hviezdou. Traja krli traja mudrci, hviezdu sledovali, a ona ich priviedla k dieau v Betleheme. Poklonili sa mu a k jeho nohm zloili svoje krovsk dary.

A potom odili. Ale prve skutonos, e odili, bola fatlnym zlyhanm! Bolo to absoltne nepo
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-01-06 17:42:29 | Diskusia: 0 prspevkov
Svet, ktor si vybral ten hor diel! Tvrd slov, adresovan civilizcii materialistov!


udia dneka s mimoriadne zaneprzdnen. Vea pracuj a maj na starosti vea vec, ktor ledva sthaj. Ich ivot je pln zhonu a stresu a do takej miery, e mnohm sa zd by dvadsatyrihodinov de prli krtky na to, aby vetko stihli.

Avak na druhej strane, ak je lovek schopn pozrie sa na vetko okolo seba z uritho nadhadu uvedom si, e za ustavinm zhonom a maximlne vyaenm ivotom mono bada aksi przdnotu. Zvltnu przdnotu, skrvajcu sa pod pltikom tiscok vec, ktor me lovek vlastni, dosiahnu a ui si. V omsi to pripomna druh de po oslave, naplnenej alkoholom a bujarou veseloso
... pokraovanie lnku

smilan, 2019-12-30 18:29:44 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia

najnov blogeri
Rajdicka
Tak jsme to tvrtfinle s USA zvldli. Jup. To mm radost. koda e jste se taky nedostali do tv ...
Poet prspevkov: 1
pksch
http://www.facebook.com/pages/B%C3%A1sne-%C3%9Avahy-My%C5%A1lienky/191313684242115
Poet prspevkov: 2
Lucia

Poet prspevkov: 25
Dalila
tvri sa ditne a pritom si tak ako strviten cez aldok a vnmam ...
Poet prspevkov: 1
Sandy
ena mnohch tvr, kto nezail, nepochop... Cel blog je prevane o mne. A ak nie je psan o ...
Poet prspevkov: 2

al blogeri