Dnes je piatok, 29. september 2023
oslavuje Michal, Michaela - Poslať pohľadnicu
 
Pomoc Napíšte nám
smilan: Blog o hlbších hodnotách... späť na zoznam blogov
založiť blog
Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?

2018-07-30 18:21:06  |  O živote  |  prečítané: 970x | poslať známemu

Priaznivci Slovanstva tvrdia, že už dávno pred príchodom kresťanstva na naše územie sme mali svoju vlastnú, vysoko rozvinutú duchovnosť a kultúru, ktoré dokonale vyhovovali slovanskej duši a veľmi pozitívne rozvíjali osobnosť jednotlivcov i celé spoločenstvo.

Súčasní priaznivci Slovanstva preto vnímajú kresťanstvo len ako zámernú indoktrináciu vtedajších Slovanov, s cieľom odstaviť ich od vlastnej, pôvodnej kultúry a duchovnosti, a tým zabrániť ich rozvoju a rozkvetu. Násilným vnútením kresťanstva došlo potom skutočne k strate spojenia s vlastnými koreňmi, čím boli Slovania oslabení, následne ovládnutí a držaní v područí po celé stáročia.

Záver je jednoduchý: Ak má slovanský svet rozkvitnúť a plne sa rozvinúť, musí sa zbaviť svojej indoktrinácie kresťanstvom a vrátiť sa k vlastným, pôvodným koreňom. Čiže k svojej pôvodnej duchovnosti a kultúre. A tento názor je potom logicky prameňom veľkej antipatie a ostrého odporu voči všetkému kresťanskému.

Je ale takéto niečo vôbec reálne? Veď slovanský svet je už po celé stáročia, ba až dodnes neoddeliteľne spojený s kresťanstvom. Je preto ešte vôbec možný nejaký návrat k našim dávnym koreňom, ktoré sú historicky a časovo veľmi vzdialené? Ktoré sú zahmlené a často postavené len na domnienkach a prianiach.

Máme teda vari naozaj zavrhnúť kresťanstvo a upriamiť sa k svojmu dávnemu duchovnu? Alebo naopak, máme skôr zavrhnúť dávne Slovanstvo a pevne sa primknúť ku kresťanstvu? Ako takmer vždy, aj v tomto prípade je pravda pravdou zlatej strednej cesty. Aby sme ju pochopili, ukážme si to na nasledovnom príklade:

Človek nežije na zemi iba raz, ale vracia sa sem viackrát, aby tu mohol postupne dozrievať k duchovnej dokonalosti. Náš súčasný život, čiže naše súčasné sociálne, rodinné, ekonomické, zdravotné, či iné pomery sú vždy dokonalým a spravodlivým súhrnom všetkých našich predchádzajúcich pozemských životov. Naša súčasnosť je teda vždy akosi súhrnnou esenciou všetkého toho, čím sme boli v minulosti, a čo si na základe nej pre seba zaslúžime.

Mnohí ľudia chodia za rôznymi jasnovidcami, schopnými nahliadať do minulých životov, aby sa dozvedeli, kým boli, čo všetko urobili a aký dopad to má na ich súčasnosť.

V prirodzenosti bytia je však táto znalosť zámerne ukrytá a preto si nič nepamätáme. Je to zbytočné, pretože duchovný koncentrát všetkého si nesieme hlboko vpísaný do svojej duše. Je to neoddeliteľnou súčasťou našej osobnosti, ale aj neoddeliteľnou súčasťou našich vonkajších pomerov, v ktorých sme nútení žiť.

Človeku neprináleží vŕtať sa takýmto spôsobom vo vlastnej minulosti, lebo všetko, čo potrebujeme pre svoj ďalší osobnostný a duchovný rozvoj sa skrýva jedine v súčasnosti. Tá je kľúčová, pretože je priesečníkom našej minulosti i našej budúcnosti. Lebo naša súčasnosť zodpovedá presne tomu, ako sme konali, mysleli, hovorili a aké hodnoty sme uznávali v minulosti. A naša budúcnosť bude zodpovedať presne tomu, ako v súčasnosti konáme, myslíme, hovoríme a aké máme hodnoty.

Súčasnosť je kľúčová! Minulosť už totiž bola a jej ovocím je súčasnosť. Budúcnosť ešte len bude a o tom, aká bude rozhoduje súčasnosť. Výsledkom je poznanie, že človek má žiť tým najintenzívnejším spôsobom práve tu a teraz. V najaktuálnejšej súčasnosti.

No a niečo podobného platí aj vo vzťahu k Slovanstvu a kresťanstvu. Naša súčasnosť, v ktorej žijeme je totiž súhrnom všetkého, čím sme v minulosti prešli. Je súhrnom našej dávnej slovanskej minulosti, ale aj našej minulosti kresťanskej. Oba tieto duchovné prúdy formovali a sformovali náš osud do takého stavu, v akom sa práve dnes nachádzame.

Náš ďalší všestranný rozvoj spočíva v pochopení toho, kde sa dnes nachádzame a čím všetkým sme prešli. A o to, čím sme prešli sa môžeme oprieť a môžeme z toho čerpať. To nás môže vnútorne posilňovať, avšak vždy musíme stáť pevne práve v súčasnosti a prostredníctvom zdolávania jej výziev sa máme ďalej duchovne, osobnostne a ľudsky posúvať dopredu.

Z tohto hľadiska potom ľahko pochopíme, že ak nám niekto hovorí, aby sme sa vrátili k našim slovanským koreňom a zbavili sa kresťanstva, je to nezmysel, pretože v minulosti sme si prešli jedným aj druhým, nech už to bolo dobré, alebo zlé. Esencia všetkých týchto našich prežití napomáhala utvárala charakter našej osobnosti. A to dokonca bez ohľadu na to, či sme dnes veriacim, alebo ateistami.

Jediným správnym postojom je preto tvorivo integrovať oba vyššie zmieňované duchovné prúdy a nechať sa z nich inšpirovať tým najlepším, najpodnetnejším a najušľachtilejším, čo sa v nich nachádza.

Mali by sme preto mať v úcte všetky duchovné a kultúrne podnety dávneho slovanstva a stále sa nimi inšpirovať. Mali by sme však mať v úcte aj všetky duchovné a kultúrne podnety kresťanstva a čerpať z nich inšpiráciu pre svoje jednanie. Ale mali by sme byť zároveň vnútorne otvorenými aj všetkému novému a podnetnému, čo nás môže v súčasnosti duchovne a osobnostne posunúť nahor.

Človek musí byť iba bdelý, aby dokázal oddeliť zrno od pliev. Aby bol schopný vybrať zo všetkého iba to najvyššie, najvznešenejšie a najinšpiratívnejšie. A ja osobne som presvedčený, že dokonca aj islam v jeho čistej a nemilitantnej podobe v sebe skrýva mnoho podnetného a inšpirujúceho.

Veľké nešťastie však spočíva v tom, ak sa niekto začne úzkoprso orientovať iba na jediné a všetko ostatné začne potierať. Typickým zhubným príkladom je práve islam. Ten sa týmto spôsobom zmenil na agresívne, neznášanlivé a militantné náboženstvo jedinej pravdy, ktorá má preto právo potrieť všetko ostatné. A to akýmkoľvek spôsobom! Hoci aj násilím.

Všimnime si však, že priaznivci Slovanstva robia presne to isté. Ibaže samozrejme nie v podobe tak prudko agresívnej a neznášanlivej. Ale v podstate aj oni prehlasujú, že naše pôvodné duchovno a naša pôvodná kultúra sú pre Slovanov jedinou správnou cestou a všetky ostatné cesty považujú za falošné. A žiaľ, takto uvažujú aj mnohí stúpenci kresťanstva, podľa ktorých sa celá a absolútna pravda nachádza jedine u nich.

Zrnká pravdy sú však viac, alebo menej roztrúsené vo všetkých duchovných snahách, duchovných prúdoch a náboženstvách na zemi. Niekde je týchto zrniek viac a inde menej, pričom každý človek, vážne usilujúci o vlastný duchovný a osobnostný vzostup ich môže nájsť, duchovne využiť a inšpirovať sa nimi. Problém je ale v tom, že zrnká pravdy sú častokrát zmiešané s rôznymi omylmi, názormi, chybami, dogmami, alebo úmyselným zavádzaním.

Múdry človek je otvorený všetkému inšpiratívnemu, čo k nemu prichádza, nech už je to odkiaľkoľvek. Nemúdry človek však, ak nájde niečo hodnotného, upne sa zväčša iba na to, pričom nevedomky príjme aj omyly, s ktorými je to hodnotné vinou ľudí zmiešané, a toto všetko spolu začne považovať za jedinú pravdu. A na základe nej potom popiera všetko ostatné, odsudzuje to a bojuje proti tomu.

Múdry človek je človekom syntetického poznania. Múdry človek je schopný rozlišovať skutočne hodnotné od nehodnotného, nech to už pochádza odkiaľkoľvek. Nemúdry človek je však človekom úzkoprso upnutým iba na jediné. Nemúdry človek je neschopný oddeliť to hodnotné od nehodnotného vo vlastnom učení, a zároveň neschopný rozpoznať skutočné hodnoty aj v niečom inom.

Pre všetkých tých, ktorí sa chcú stať naozaj múdrymi môžem odporúčať knižné dielo „Vo Svetle Pravdy“. Ide v podstate o dokonalú syntézu toho najhodnotnejšieho, čo sa nachádza v najznámejších duchovných smeroch, počnúc kresťanstvom, duchovnom starých Grékov, Rimanov, Germánov, Slovanov, Védskou múdrosťou, a tak ďalej. A toto všetko spolu dokopy, očistené od ľudských omylov je obrazom veľkej, jedinej Pravdy, ktorej čiastočky a útržky boli ľuďom sprostredkované v rôznych dobách a v rôznych náboženstvách.

Na záver ešte treba zvlášť zdôrazniť dôležitú vec. Súčasťou nášho univerza je veľký boj dobra so zlom. V ňom stoja na jednej strane sily dobra na druhej strane sily zla. Je však nesmiernou tragédiou, ak sa sily dobra, stojace proti zlu, ktoré chce zničiť ľudské duše i celú našu planétu, trieštia vzájomne medi sebou tým, že napríklad prívrženci Slovanstva vystupujú nenávistne voči kresťanstvu, že prívrženci Véd zatracujú kresťanstvo a zase kresťania na oplátku odsudzujú slovanské duchovno i Védsku múdrosť.

A to všetko namiesto toho, aby stúpenci toho najlepšieho, najhodnotnejšieho a najvznešenejšieho z múdrosti dávnych Slovanov, z múdrosti Védskeho poznania, z kresťanstva, z budhizmu, z islamu a iných duchovných smerov vytvorili jednotný front a železnú bariéru voči šíriacemu sa zlu, ktoré chce nás všetkých zhltnúť a zničiť. A to duchovne i fyzicky.

A možno práve preto je samotným zlom zámerne vnesený rozkol medzi rôznymi smermi duchovne orientovaných ľudí. A žiaľ, tí do tejto pasce všeobecnej vzájomnej nevraživosti skočili a zožierajú sa navzájom.

Ako sa vraví, nie je možné vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. Ako národ i ako jednotlivci sme už v súčasnosti úplne niekde inde, než sme boli v časoch dávnych Slovanov. Už jednoducho nie je možné vrátiť sa naspäť k našej pôvodnej slovanskej duchovnosti a zahodiť všetko ostatné, čo prišlo potom a čo do našich duší vtlačilo nezmazateľnú pečať. Každý súčasný Slovan má preto svoje korene nie len v dávnej slovanskej kultúre, ale aj v kresťanstve. A zbavovať sa jedného, alebo druhého je akoby sme stromu odsekávali jeho korene.

Nie je to len zlé, škodlivé, ale aj nereálne. Veď len napríklad skúste presvedčiť tých päťsto tisíc kresťanov, ktorí sa zúčastnili nedávnej púte v Levoči, aby sa odvrátili od kresťanstva a navrátili k svojim dávnym slovanským koreňom.

Samozrejme, že môžeme mať mnohé výhrady voči kresťanskej cirkvi, ako i voči mnohému zlému, čo rôzni jednotlivci, alebo skupiny ľudí, skrývajúce sa za kresťanské ideály v celej histórii ľudstva napáchali. Faktom však zostáva, že súčasní kresťania predsa len predstavujú určitý protipól voči rozličným spoločenským, ľudským a morálne deštruktívnym snahám liberálnych kruhov v EU, ktorým je kresťanstvo s jeho tradičnými hodnotami rodiny a morálky tŕňom v oku. Je tiež prekážkou ich plánov na likvidáciu akejkoľvek duchovnosti, ako aj prekážkou bezproblémového zavádzanie rozličných zvráteností do spoločnosti.

PS. Príčiny nenávisti voči kresťanstvu zo strany priaznivcov Slovanstva, ale aj iných názorových prúdov môžu byť veľmi hlbokého charakteru. Môžu trebárs pochádzať z veľmi negatívnej osobnej skúsenosti v jednom z minulých pozemských životov, kedy dotyčná osoba, stojaca na pozíciach pôvodnej slovanskej duchovnosti bola práve kvôli svojmu presvedčeniu vtedajšími stúpencami kresťanstva kruto mučená, alebo pripravená o život, čo sa veľmi hlboko zapísalo do jej duše. No a v novom, súčasnom živote na zemi sa to z podvedomia aktivovalo do podoby odporu, až nenávisti voči kresťanstvu.

Takýto človek sa však nemá neustále utápať v nenávisti a šíriť ju! Naopak, má postupne dospieť k odpusteniu v pochopení, že za kresťanstvo sa vždy skrývali mnohí skazení ľudskí jedinci, ktorí jeho vznešené ideály iba zneužívali pre svoje vlastné sebecké a zištné zámery. A za týmito svojimi cieľmi neváhali ísť doslova cez mŕtvoly.

Ale kresťanstvo, to sú predsa aj tisíce čestných, prostých ľudí, ktorí sa usilovali a usilujú o reálny život v súlade s jeho vznešenými ideálmi. Jedine oni vždy boli a stále zostávajú pravými kresťanmi, pričom akákoľvek nenávisť, namierená aj proti ním hraničí až s hlúposťou a je hlbokým nepochopením viac rozmernosti života.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
Pridať na vybrali.sme.sk
Diskusia k tejto téme neobsahuje žiaden príspevok. Pridajte prvý práve Vy! A práve teraz...
Nick:
Heslo:
Zabudnuté heslo | Registrácia
smilan
Som človek, ktorý sa snaží dívať okolo seba otvorenými očami.

zoznam rubrík

najnovšie príspevky

ďalšie príspevky
Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!
Skazonosné zanedbávanie povinností v deň sviatočný!
Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa
Ľudský tvor! Máš povinnosť budovať vzťah k svojmu Tvorcovi!
Kresťania! Bratia! K poslednému súdu nevstanete telesne zmŕtvych!
LGBTI agenda z duchovného hľadiska
Choromyseľnosť rozumu nemá hraníc! Katastrofická vízia!
Zásadný omyl kresťanskej symboliky
Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!
Ekologické protesty! Čo zásadného na nich nie je v poriadku?
Arogancia politikov dosahuje vrcholu! Však, pán Osuský!
Ostrá kritika teológie!
Asertívne jednanie z duchovného hľadiska
Čo stojí na nesprávnom základe padne!
O výnimočnosti pohľadu dávnych židov na Stvoriteľa
Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!
Biblický názor na multikultúrne miešanie národov
Popis procesu degenerácie ľudskosti v človeku
Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!
Vitajte v dobe teroru väčšiny menšinami!
Existencia vojen odhaľuje pravú tvár našej civilizácie!
Prečo je nutné usilovať o skutočné hodnoty?
Zdrvujúca kritika mentality najširších más obyvateľstva
O tajomnej formotvornej schopnosti človeka
Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš
Odhalenie tajomstva pravého života a pravej modlitby
Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska
Človek a Zem! Účastníci nezmieriteľného zápasu dobra so zlom
O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva
Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?
Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?
Uverte v zázrak a stane sa vám!
Venované spisovateľom a národu
Intenzívne prežívajte každý okamih! Neodchádzajte zo zeme chudobní!
Ako sa zázračne uzdraviť? Návod
Je možné chodiť po vode? Poznajte mechanizmus zázraku!
Druhé kolo prezidentských volieb! Slováci, neignorujte ich a choďte voliť! Je to dôležité!
O tajomstve systému vyžarovania univerza
Výzva slovenskému národu pred prezidentskými voľbami!
Staňme sa kňazmi všedných dní!
Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu
O hlavných kritériách posledného súdu
Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!
Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?
Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!
O našom sebectve voči prírode a o tvrdej odplate zaň
Čas posledného súdu! Počujete ako búši na dvere?
Pozor na hercov, liečiteľov, veštcov a iných ľudí s výnimočnými schopnosťami!
Ako sa stať pravým človekom, vnímajúcim svoj čistý cit?
O troch posvätných dňoch v roku
Nenažranosť ako princíp bytia!
Manuál na úspešne vyriešenie všetkých problémov
Slušné Slovensko! Strata morálneho práva organizovať protesty!
Neplnohodnotné potraviny oslabujú ducha!
Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život
Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom
Koľko máme pozemských životov? Veľa, alebo len jeden jediný?
Láska k Pánovi povznáša! Láska k hmote ubíja!
Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista
Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva
Dva obrazy posledného súdu
O rozdiele v jednaní na Zemi a v kráľovstve nebeskom
Nemravnosť - zákerný jed, ktorý otravuje našu osobnosť
Ako začať meniť spoločnosť k lepšiemu? Od seba samého!
Kresťanstvo ako terč!
Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!
Odstraňovanie duchovných nezmyslov
O katastrofálnom rozkladnom vplyve nemravnosti na ľudskú osobnosť
O príčine zlyhávania štandardnej politiky
Horúčavy odhaľujú obludný egoizmus našej civilizácie
Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?
Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)
O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach
Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!
Čujte hlas Matky prírody, vy nehodné deti ľudské!
Duchovné posolstvo ruských matriošiek
Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!
Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!
O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia
Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu
O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa
Veľké svetové dianie končí posledným súdom!
Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku
Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!
Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1
Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom
Otvorte oči Slováci! Protestovali ste za cudzie záujmy!
Stačilo! Zastavme štátny prevrat organizovaný sorošovcami!
Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!
O plánovaní budúcnosti až za hranice smrti
Spamätajte sa! Schyľuje sa k oranžovej revolúcii na Slovensku! Nedajte sa slaboducho zmanipulovať!
Fragment číslo 1.: Aká nás čaká budúcnosť?
Česko slovenský mravnostný konflikt
Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!
Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev
Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!
Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!
Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?
O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí
Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!
Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie
Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!
Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?
Človeče, bez Pána nie si ničím!
Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!
Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?
O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich
Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!
Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí
Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov
Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha
O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu
Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!
Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!
Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!
Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!
Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!
O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!
Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa
Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa
Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti
Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?
Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?
Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa
Nijaký zapadákov neexistuje!
Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!
Prečo je ľudská smrť krutá?
O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy
Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!
Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!
Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?
Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!
Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!
Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!
Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!
Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?
Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?
Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!
Ako možno predvídať budúcnosť?
Spamätajme sa! Všednosť neexistuje!
Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!
Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 1
Človeče buď človekom! Aj v intimite!
Problémy, strasti a rany osudu
Trump! Svět dostal šanci! Využije ji?
Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy
Postkoitálna depresia z duchovného hľadiska
K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek
Islamský terorizmus! Západ nie je nevinný!
O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania
Tajomstvo nepretržitej modlitby
Zvrátenosť nedeľného predaja! Ale aj iných vecí
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 2
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 1
Médiá! Poučenie z krízového vývoja prezidentských volieb v USA
Výstraha adresovaná obyvateľom Európskej únie
Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?
Bezhotovostná platba ako cesta k totálnemu zotročeniu
Ako privolávajú obyčajní ľudia tretiu svetovú vojnu?
Sýria, USA, Rusko! Svetová vojna na spadnutie?
O deštrukcii ľudstva ako cieli svetovej elity
Súčasník v konfrontácii s mocou Stvoriteľa
To najdôležitejšie v našom živote
Nuansy fungovania osudu, alebo karmy
Zúfalý boj proti všetkému
Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!
Je správne pestovať optimizmus. Ale pravý!
Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje
Nedocenená potreba zmeny spôsobu myslenia
Nevedomosť? Egoizmus? Bláznovstvo? Alebo všetko dohromady?
Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?
Nepremrhajme svoje životy! Všetko je inak!
O skutočnej príčine Kristovho príchodu na zem
Posledný súd a tisícročná ríša
O ľudskej schopnosti získať odpoveď na všetko
Ako sa zbaviť hmotárskeho zotročenia?
Zničí nás to neviditeľné?
Príčina tajomnej formulácie duchovných textov
Nabáda naše školstvo mládež k nemravnosti?
Slobodná vôľa a zodpovednosť
Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?
Predurčenie k dobru
Životná potreba novodobého kresťanstva
Je extrémizmus obhajovanie mravnosti? Prípad Kotleba!
Kacírske myšlienky o imigrantoch?
Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU
Smrť Ježiša bola vraždou!
Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?
Aj socializmus mal svoje dobré stránky
Vieme my, čo je to vlastne dobro?
Blud multikulturálnej spoločnosti!
Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!
Hanba současné literatury
Ľudstvo a cit
Korene európskeho pseudohumanizmu
Cesta k spojeniu so Svetlom
Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad
Analýza príčin fatálnej slabosti Európy
Konšpirácie! Prečo viacmenej áno?
Príťažlivosť zla a šeď dobra
Vážne skúmajme všetky veci okolo nás
Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?
Obhajoba kresťanstva
Čo zastaví úpadok?
Prečo vládne svetu útlak a neprávo
Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?
Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí
Nevyhnutnosť Apokalypsy?
Začiatok konca Európy?
Dôležitosť citu a druhoradosť rozumu
Netušené súvislosti utečeneckej krízy
Naše hodnoty! Aké sú len biedne!
O nástrahách v duchovnej oblasti 2
O nástrahách v duchovnej oblasti 1
Mreže nesprávnych duchovných názorov
Zlý stav duchovnosti na zemi
Tragédia inštitucionalizovanej viery
Prázdne sebavedomie tela
Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou
Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?
Tri stupne vnímania reality
Život ako v zlej telenovele
Naše životy sú predurčené!
Názor na voľnú lásku
Cesta k Pravde
Čo chýba sexuálnej výchove?
Existujú i ľudia bezduchí?
O otrokoch vlastného, malého „ja“
Uplatnenie Božích vlastníckych práv!
Až ku koreňom všetkého zla...
Bezúčelnosť života
Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia
Miera zrady!
Iný a zvláštny pohľad na sexualitu
Aká je sila materialistického presvedčenia?
USA! Skrytá stratégia ovládania!
Nesprávne poňatie emancipácie
O fenoméne zvanom Lucifer
Skazené ovocie západnej demokracie
O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa
Nepríjemné výroky Krista
Existuje i smrť duchovného druhu!
Staňte sa nesmrteľnými!
Čo všetko dokáže duch človeka?
To čo sejeme, budeme i žať!
Hospodin, homosexualita a iné...
Aká je vševedúcnosť Božia?
Prečo nás viac priťahuje zlo?
Bez obalu o tom, čo sa deje …
Chcete mať ľahkú smrť?
Učme sa poznávať Božiu reč!
Ako dosiahnuť šťastie?
Spravodlivosť existuje!
Duchovné poučenie z komunálnych volieb
Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde
Úvaha o poslednom súde
Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy
Iba prázdne senzácie...
Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!
Neznáme fakty o Mesiášovi
Boj dobra so zlom
Najskôr hodnoty, potom chlieb!
Netradičný pohľad na zdravie a chorobu
Budhova cesta k Svetlu
Odkaz mŕtveho...
Čo je účelom ľudskej sexuality?
Ako sa stať dobrým človekom?
Tragické dôsledky nezáujmu o Boha
Svet už nebude taký, aký bol...
Klamstvá falošných prorokov súčasnej doby
Dôverujte Bohu!
Doba revolučných zmien!
Zmysel ľudského bytia
Kde sa stratila Láska Božia?
Cesta k tajomnej hĺbke bytia
Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa
Strach z posledného soudu
Duchovný rozmer života
Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!
Rozum a cit v živote človeka
O nebezpečenstve, číhajúcom na bohatých
A nakoniec príde bolesť a utrpenie...
Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality
Prečo odmietam tykanie
Sila celku zvíťazí!
Znepokojujúce výskumy Benjamina lieberta
Zmätenosť pojmov
O cestě k lepší budoucnosti
Ľudia nevedia čo chcú!
Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii
Z dávnych egyptských mystérií...
V zemi zatracených!
Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov
Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení
Úvaha o ľudskom stude
Ako bude zem očistená od zla?
Kritika ženského odívání
Životní potřeba svěcení svátečního dne!
Nepokoj duše
Ako správne kráčať životom?
Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!
Obmedzenosť človeka
Ako prežiť spojenie so Svetlom
Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Odhalenie tajomstva prvotného hriechu
Obhajoba zákona karmy
Ako to všetko funguje...
Poriadok v chlieve na zemi
Smutná nevedomosť o zmysle života
Svetovláda! Fikcia alebo realita?
Tvrdé slová proroka
Snahy o budovanie dokonalej spoločnosti
Nezvládanie sexuality
Kam vedú naše cesty po smrti?
Relativita hodnôt ľudských
Ako správne konať dobro?
Uvidel som smrť!
Šírenie poplašnej správy!
Absurdity kresťanskej viery
Tajomstvo mlčania Stvoriteľa
Kristus nemal rád hriešnikov!
Len hore, alebo dolu!
Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním
Stotisíc krát stotisíc sĺnk!
Môžeme všetko, ale...
Obžaloba človeka!
Ľudstvo v tieni smrti
Kresťanský národ konzumentov nečistoty
Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?
Je uctievanie hostie modloslužbou?
Dobro, ktoré bolí
Nekompromisnosť prírodných Zákonov
Otázky o budúcnosti ľudstva
Kontroverzná téma ľudského utrpenia
Starec a smrť
Prečo existuje utrpenie?
Čo, alebo kto je Boh?
Prečo v živote trpíme?
Spojenie ateistov s Výšinami
Smrť hmoty! Pripravme sa!
Sú evanjeliá naozaj Slovo Božie?
Škodlivosť hypnózy 2– duchovný pohľad
Škodlivé účinky hypnózy
Sebecké predpovede počasia
Malosť rozumu a veľkosť ducha
Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?
Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!
Neuveriteľný omyl kresťanstva!
Skazené a cudzoložné pokolenie!
Trestuhodné zneucťovanie kríža - symbolu Pravdy!
Prečo nevíťazí dobro nad zlom?
O kolotoči násilia a agresivity
Dôsledky incidentu v obchode
Veľký deň účtovania
Produkt doby: vzdelaní hlupáci!
Prečo nič správne nechápeme?
Bojím sa že je to duch! Pomôžte mi!
Kam nás privedie naša neskromnosť?
Judáš je nevinný!
Čo sa s nami deje po smrti?
Hmota! Známa i neznáma!
So smrťou Krista je to inak!
Pomoc pri strachu a depresii
Ozdravenie života na zemi
Čo je vlastne dobro?
Počúvajte krásnu hudbu
Odplata za smrť Krista!
Spravodlivosť a spravodlivosť! Pravda a pravda!
Kríza? Nerovnováha v dávaní a braní!
Tajomstvo ľudského mozgu
Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?
Úvaha o konci sveta!
O ľudskej nevšímavosti!
Aký je účel pohlavnej sily?
Oprávnenosť tvrdosti osudu!
Ľudstvo, ako ďalej?
Stud človeka
Pozor! Nový rok 2012!
Čo je v našom živote to najdôležitejšie?
Má človek v sebe niečo božské?
Lekári! Excelentný príklad sebectva!
Kadiaľ vedie cesta z krízy?
Dopadneme ako šváby!
Ako funguje spravodlivosť?
Katastrofa v roku 2012?
Čo sa bude diať v roku 2012?
Poučenie z pádu Atlantídy
Amalgámové alebo biele zubné výplne?
Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?
Ten nešťastný rozum
Varovanie líbyjskému ľudu
Železná spravodlivosť!
Ako hľadať, spoznávať a nájsť Pravdu?
Zlatá stredná cesta
Existuje duša človeka pred narodením?
Isté konečné víťazstvo dobra!
Pozvánka na zaujímavé stretnutie
Čo sú Zákony Božie?
Každý si všetko odpyká!
Pošpinená krása
Zásadný omyl mystikov
Civilizácia egoistov
Čo je to duša?
Boj proti nemravnosti
Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov
Vyvracanie ateistických téz – evolúcia
Radosť a bolesť – dve cesty nahor
Japonsko – skúška tajných zbraní USA?
Ako ďalej? Nie len v genetike!
Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!
Základní principy fungování nové společnosti
Svetom otriasa obrovská tragédia, ktorá sa udiala v Japonsku
Vážne slová o poslednom súde
Primitivizmus materializmu ženie svet do záhuby!
O mužovi jediacom párky. Poučné!
O vnútornom stave ľudstva
Pozor! Nemravnosť na internete!
Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup
Dni veľkého účtovania!
Poohliadnutie za komunálnymi voľbami
(Ne)šťastný začiatok nového roka!
Niečo vážneho o Pravde!
O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo!
Nešťastie s názvom ezoterika!
Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve
Čo je dobro a čo zlo. Ale naozaj objektívne!
Pozvánka na zaujímavé predvianočné stretnutie
Výnimočný preparát proti rakovine a iným chorobám
Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Sťažnosti poslancov na negatívnu energiu v parlamente
Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?
Bola pozemská cirkev Kristovým plánom?
Ako nájsť čistú Pravdu?
Prečo máme hovoriť spisovne? Duchovný pohľad
Nevyužité pomoci
Téma – nahota! Odpovede na otázky
Dobrý typ na šetrenie vody i peňazí!
Hviezda súdu!
Čo si musíme neodkladne uvedomiť?
Príroda sa búri proti ľuďom!
Kult nahoty a ľudská civilizácia!
Neuhasiteľný vnútorný nepokoj!
Pozvánka na veľmi zaujímavé stretnutie (13. – 14.8. 2010)
Ako môže človek spoznať Stvoriteľa?
O tom, jak moc ničí lidé přírodu
Drsná pravda o odhaľovaní ľudského tela
Katolícka cirkev a pedofilné aféry
Nemravnosť a skazenosť – jednoducho móda!
Záplavy! Kto je vinný?
Lidé, dá se to! Dá se být lepšími!
V čom je skrytá nemožnosť zmeny k lepšiemu?
Prečo došlo k záplavám?
Vratké piliere kresťanstva!
Hlboké výstrihy spôsobujú zemetrasenia!
Žijú medzi nami?
Cit – základný kameň našej osobnosti!
Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!
Zásadný omyl kresťanských cirkví!
Nezabíjajme umenie!
Voľný trh musí byť regulovaný!
Pravá podstata zmiernej obety Krista!
Zoznam iracionalít západného sveta!
Zodpovednosti nikto neujde!
Nový, vyšší pohľad na karmu!
Odvrátená tvár kapitalizmu!
Zmeňme zlý systém vzdelávania!
Neuveriteľná správa o existencii prírodných bytostí!
Zločin prenájmu!
Pozitívne ovocie katastrofy na Haiti
Príčiny tragédie na Haiti
Prečo je v dokonalom stvorení nedokonalosť?
Polemika o nepoškvrnenom počatí Krista – 2
Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista
Odplata za ľahostajnosť!
Skutočná Pravda je jednoduchá!
Veľký zlom v mojom osobnom živote
Zákulisie úsmevu v bankách
Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?
Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho
Ľudské strhávanie pojmu svätý
Polovičná pravda evolučnej teórie
Nahota – vzostup a pád!
Je Písmo Sväté naozaj sväté?
Je na nahota nemravná?
Obvinenie z degradácie národa!
Skaza festivalu Pohoda – odpoveď na reakcie čitateľov
Tragédia festivalu „Pohoda“ – inteligentný vietor!
Pozvánka na stretnutie
Ako vznikne dokonalá ľudská spoločnosť?
Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!
Pár slov o zmysle života
Otvorený list divadelným a filmovým tvorcom
Kríza materializmu