Dnes je pondelok, 29. november 2021
oslavuje Vratko - Poslať pohľadnicu
 
Pomoc Napíšte nám
smilan: Blog o hlbších hodnotách... späť na zoznam blogov
založiť blog
Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!

2014-01-13 16:33:30  |  O živote  |  prečítané: 1077x | poslať známemu


Svého času jsem stál na straně utlačovaných a nevraživě hleděl na ty, kteří je utlačují. Typickým příkladem takového, obecně tak velmi rozšířeného, nepřátelského postoje jsou politici, kteří lžou, kradou a jednají nečestně, takže tento postoj lidí vůči nim se zdá být docela oprávněný.

Pravda je však úplně jiná! Pravda spočívá v poznání, že takové jednání politiků je zákonitostí! Zákonitostí, o níž přece jasně říká známé úsloví, že každý národ má přesně takovou vládu, jakou si zaslouží.

To totiž není žádná náhoda! Je to projev spravedlnosti, na jejímž základě se každému národu dostává přesně takového druhu vlády, jaký je on sám! Jaká je jeho mravní, morální a duchovní výška! Neboť právě výška mravní, morální a duchovní úrovně národa tvoří základnu, z níž povstává jeho elita. Společenská a politická elita národa je tedy jen jakýmsi zrcadlem, které lidu věrně zrcadlí jeho vlastní tvář.

Představme si člověka, který v noci flámoval a ráno vstane a podívá se do zrcadla. Při pohledu do něj se zhrozí své vlastní oteklé a znetvořené tváře a v hněvu nad tím zrcadlo rozbije.

Nesmyslnému rozbití zrcadla, ve kterém vidíme svou vlastní tvář se podobají všechny snahy o odstranění nepoctivých a nemorálních politiků, či dokonce extrémně úvahy o jejich fyzické likvidaci. I kdyby se tak totiž událo, na jejich místo se velmi rychle dostane někdo jiný, kdo bude lidu opět věrně a pravdivě zrcadlit jeho tvář.

Pokud však člověk, který v hněvu nad vlastní znetvořenou tváří rozbil zrcadlo chce, aby v něm vždy viděl pouze pěknou, příjemnou a usměvavou tvář, musí se o to zasloužit on sám a nikoliv jeho zrcadlo. On sám musí definitivně skoncovat s flámováním.

Každý národ, který chce mít ve svém čele morálních, čestných a lidských politiků musí sám nastoupit na cestu svého vlastního morálního a duchovního pozdvižení. Musí sám chtít být čestnějším, ušlechtilejším, lepším, spravedlivějším a morálnějším. Neboť každému národu se vždy může dostat pouze politické reprezentace takových morálních kvalit, jaké si svou vlastní kvalitou zaslouží.

Pokud ale někdo tvrdí, že on je příliš nepatrným na to, aby něco změnil je to alibismus. Každý národ se přece skládá z jednotlivců a právě jednotlivci tvoří jeho základní buňky. A povaha, kvalita a charakter těchto základních buněk určuje povahu, kvalitu a charakter celku, čili národa. No a povaze, kvalitě a charakteru národa pak zákonitě odpovídá i charakter jeho reprezentace.

Pokud tedy někdo tvrdí, že je příliš nepatrným na to, aby aby on sám mohl pohnout věci dopředu, nepřímým způsobem tím pouze vyjadřuje, že není ochoten pustit se do práce na svém vlastním morálním a duchovním pozdvihnutí. Že on chce zůstat takovým, jakým byl doposud, se všemi svými nedostatky, chybami a nečestnostmi.

Ale pak ať nenadává na vládu a neočekává, že se bude mít lépe. Že se objeví nějaká politická strana nebo vůdce, který pozvedne společnost zázračným způsobem. Takové něco je nanejvýš nereálného a takový lidé budou mít, ba musí mít špatnou vládu, protože si ji zaslouží.

Musí mít vládu, která odpovídá a je stejnorodá jejich vlastním chybám, jejich vlastní nemorálnosti a nízkosti. Tak je to totiž spravedlivé! Neboť právě tímto způsobem sklízí každý národ přesně to, co zasévá. V tom se totiž projevuje princip vyšší spravedlnosti, jejímž účinkem nemůže uniknout nic, co existuje na této zemi.

Ne, není žádných výhledů ke zlepšení kvality života bez přijetí osobní odpovědnosti! Osobní odpovědnosti, kterou jsme prostřednictvím pozdvižení výšky svých morálních a mravních kvalit ochotni svým vlastním dílem přispět k pozvednutí celé společnosti. Pokud mezi lidmi, mezi jednotlivci takové ochoty není, není a nikdy nebude žádného pozdvižení společnosti.

Pochopme přece, že jednotlivé národy neutláčejí vlády, které si zvolili, nebo které byly do jejich čela dosazeny jakýmkoliv způsobem. Skutečný útlak způsobují hodnoty, kterým lidé, jednotlivci věří a které uznávají!

Útlak národu způsobuje nízkost hodnot, které přijal za své a s nimiž se ztotožňuje! Je to například nečestnost, egoismus, chamtivost, nespravedlnost, necitlivost, závist, nepřejícnost, či nedostatek touhy po vyšším, vznešenějším a ušlechtilejším a ještě množství jiných chyb a nedostatků.

Každý národ, který nepochopí, že on sám se musí změnit k lepšímu pokud se chce mít lépe, bude utlačován. Tak to totiž vyžaduje zákonitost vyšší spravedlnosti.

Pokud se tedy národ chce mít lépe a pokud chce, aby se pozvedla kvalita jeho života, musí se nejprve on sám morálně a duchovně pozvednout. Jeho vlastní pozvednutí na vyšší morální a duchovní úroveň musí nutně předcházet pozvednutí hmotnému. Neboť jen pozvednutí morální a duchovní může přivodit, způsobit a vyvolat pozdvižení materiální a hmotné. A dokud tuto zákonitost lidé nepochopí a neprovedou, do té doby budou muset trpět různé formy útlaku, které se budou stále stupňovat. Stupňovat až do neúnosnosti a vyvíjet takový tlak, že se nakonec jednotlivci i národy budou nuceni zamyslet sami nad sebou a poznat, v čem spočívá jádro problému.

Mnohokrát jsem cestoval autobusem, když se lidé vraceli domů z odpolední směny. Mnohokrát jsem je litoval, když hovořili o podmínkách v práci, či o výši mzdy, kterou za ni dostávají. Avšak zároveň jsem slyšel způsob, jakým se vyjadřují, slyšel jsem, co se chystají dělat, co je zajímá a co považují ve svém životě za důležité.

A tehdy jsem si uvědomil, že tito lidé, vzhledem k jejich hodnotovému systému, který uznávají, musí zákonitě prožívat všechno to nelehké, co prožívají. Musí to prožívat, protože si to zaslouží a protože si to doslova vynucují výškou své osobnostní, duchovní a morální úrovně.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
Pridať na vybrali.sme.sk
Diskusia k tejto téme neobsahuje žiaden príspevok. Pridajte prvý práve Vy! A práve teraz...
Nick:
Heslo:
Zabudnuté heslo | Registrácia
smilan
Som človek, ktorý sa snaží dívať okolo seba otvorenými očami.

zoznam rubrík

najnovšie príspevky

ďalšie príspevky
Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!
Skazonosné zanedbávanie povinností v deň sviatočný!
Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa
Ľudský tvor! Máš povinnosť budovať vzťah k svojmu Tvorcovi!
Kresťania! Bratia! K poslednému súdu nevstanete telesne zmŕtvych!
LGBTI agenda z duchovného hľadiska
Choromyseľnosť rozumu nemá hraníc! Katastrofická vízia!
Zásadný omyl kresťanskej symboliky
Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!
Ekologické protesty! Čo zásadného na nich nie je v poriadku?
Arogancia politikov dosahuje vrcholu! Však, pán Osuský!
Ostrá kritika teológie!
Asertívne jednanie z duchovného hľadiska
Čo stojí na nesprávnom základe padne!
O výnimočnosti pohľadu dávnych židov na Stvoriteľa
Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!
Biblický názor na multikultúrne miešanie národov
Popis procesu degenerácie ľudskosti v človeku
Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!
Vitajte v dobe teroru väčšiny menšinami!
Existencia vojen odhaľuje pravú tvár našej civilizácie!
Prečo je nutné usilovať o skutočné hodnoty?
Zdrvujúca kritika mentality najširších más obyvateľstva
O tajomnej formotvornej schopnosti človeka
Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš
Odhalenie tajomstva pravého života a pravej modlitby
Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska
Človek a Zem! Účastníci nezmieriteľného zápasu dobra so zlom
O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva
Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?
Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?
Uverte v zázrak a stane sa vám!
Venované spisovateľom a národu
Intenzívne prežívajte každý okamih! Neodchádzajte zo zeme chudobní!
Ako sa zázračne uzdraviť? Návod
Je možné chodiť po vode? Poznajte mechanizmus zázraku!
Druhé kolo prezidentských volieb! Slováci, neignorujte ich a choďte voliť! Je to dôležité!
O tajomstve systému vyžarovania univerza
Výzva slovenskému národu pred prezidentskými voľbami!
Staňme sa kňazmi všedných dní!
Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu
O hlavných kritériách posledného súdu
Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!
Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?
Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!
O našom sebectve voči prírode a o tvrdej odplate zaň
Čas posledného súdu! Počujete ako búši na dvere?
Pozor na hercov, liečiteľov, veštcov a iných ľudí s výnimočnými schopnosťami!
Ako sa stať pravým človekom, vnímajúcim svoj čistý cit?
O troch posvätných dňoch v roku
Nenažranosť ako princíp bytia!
Manuál na úspešne vyriešenie všetkých problémov
Slušné Slovensko! Strata morálneho práva organizovať protesty!
Neplnohodnotné potraviny oslabujú ducha!
Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život
Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom
Koľko máme pozemských životov? Veľa, alebo len jeden jediný?
Láska k Pánovi povznáša! Láska k hmote ubíja!
Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista
Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva
Dva obrazy posledného súdu
O rozdiele v jednaní na Zemi a v kráľovstve nebeskom
Nemravnosť - zákerný jed, ktorý otravuje našu osobnosť
Ako začať meniť spoločnosť k lepšiemu? Od seba samého!
Kresťanstvo ako terč!
Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!
Odstraňovanie duchovných nezmyslov
O katastrofálnom rozkladnom vplyve nemravnosti na ľudskú osobnosť
O príčine zlyhávania štandardnej politiky
Horúčavy odhaľujú obludný egoizmus našej civilizácie
Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?
Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)
O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach
Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!
Čujte hlas Matky prírody, vy nehodné deti ľudské!
Duchovné posolstvo ruských matriošiek
Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!
Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!
O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia
Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu
O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa
Veľké svetové dianie končí posledným súdom!
Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku
Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!
Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1
Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom
Otvorte oči Slováci! Protestovali ste za cudzie záujmy!
Stačilo! Zastavme štátny prevrat organizovaný sorošovcami!
Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!
O plánovaní budúcnosti až za hranice smrti
Spamätajte sa! Schyľuje sa k oranžovej revolúcii na Slovensku! Nedajte sa slaboducho zmanipulovať!
Fragment číslo 1.: Aká nás čaká budúcnosť?
Česko slovenský mravnostný konflikt
Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!
Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev
Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!
Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!
Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?
O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí
Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!
Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie
Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!
Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?
Človeče, bez Pána nie si ničím!
Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!
Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?
O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich
Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!
Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí
Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov
Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha
O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu
Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!
Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!
Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!
Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!
Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!
O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!
Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa
Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa
Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti
Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?
Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?
Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa
Nijaký zapadákov neexistuje!
Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!
Prečo je ľudská smrť krutá?
O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy
Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!
Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!
Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?
Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!
Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!
Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!
Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!
Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?
Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?
Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!
Ako možno predvídať budúcnosť?
Spamätajme sa! Všednosť neexistuje!
Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!
Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 1
Človeče buď človekom! Aj v intimite!
Problémy, strasti a rany osudu
Trump! Svět dostal šanci! Využije ji?
Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy
Postkoitálna depresia z duchovného hľadiska
K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek
Islamský terorizmus! Západ nie je nevinný!
O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania
Tajomstvo nepretržitej modlitby
Zvrátenosť nedeľného predaja! Ale aj iných vecí
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 2
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 1
Médiá! Poučenie z krízového vývoja prezidentských volieb v USA
Výstraha adresovaná obyvateľom Európskej únie
Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?
Bezhotovostná platba ako cesta k totálnemu zotročeniu
Ako privolávajú obyčajní ľudia tretiu svetovú vojnu?
Sýria, USA, Rusko! Svetová vojna na spadnutie?
O deštrukcii ľudstva ako cieli svetovej elity
Súčasník v konfrontácii s mocou Stvoriteľa
To najdôležitejšie v našom živote
Nuansy fungovania osudu, alebo karmy
Zúfalý boj proti všetkému
Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!
Je správne pestovať optimizmus. Ale pravý!
Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje
Nedocenená potreba zmeny spôsobu myslenia
Nevedomosť? Egoizmus? Bláznovstvo? Alebo všetko dohromady?
Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?
Nepremrhajme svoje životy! Všetko je inak!
O skutočnej príčine Kristovho príchodu na zem
Posledný súd a tisícročná ríša
O ľudskej schopnosti získať odpoveď na všetko
Ako sa zbaviť hmotárskeho zotročenia?
Zničí nás to neviditeľné?
Príčina tajomnej formulácie duchovných textov
Nabáda naše školstvo mládež k nemravnosti?
Slobodná vôľa a zodpovednosť
Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?
Predurčenie k dobru
Životná potreba novodobého kresťanstva
Je extrémizmus obhajovanie mravnosti? Prípad Kotleba!
Kacírske myšlienky o imigrantoch?
Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU
Smrť Ježiša bola vraždou!
Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?
Aj socializmus mal svoje dobré stránky
Vieme my, čo je to vlastne dobro?
Blud multikulturálnej spoločnosti!
Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!
Hanba současné literatury
Ľudstvo a cit
Korene európskeho pseudohumanizmu
Cesta k spojeniu so Svetlom
Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad
Analýza príčin fatálnej slabosti Európy
Konšpirácie! Prečo viacmenej áno?
Príťažlivosť zla a šeď dobra
Vážne skúmajme všetky veci okolo nás
Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?
Obhajoba kresťanstva
Čo zastaví úpadok?
Prečo vládne svetu útlak a neprávo
Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?
Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí
Nevyhnutnosť Apokalypsy?
Začiatok konca Európy?
Dôležitosť citu a druhoradosť rozumu
Netušené súvislosti utečeneckej krízy
Naše hodnoty! Aké sú len biedne!
O nástrahách v duchovnej oblasti 2
O nástrahách v duchovnej oblasti 1
Mreže nesprávnych duchovných názorov
Zlý stav duchovnosti na zemi
Tragédia inštitucionalizovanej viery
Prázdne sebavedomie tela
Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou
Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?
Tri stupne vnímania reality
Život ako v zlej telenovele
Naše životy sú predurčené!
Názor na voľnú lásku
Cesta k Pravde
Čo chýba sexuálnej výchove?
Existujú i ľudia bezduchí?
O otrokoch vlastného, malého „ja“
Uplatnenie Božích vlastníckych práv!
Až ku koreňom všetkého zla...
Bezúčelnosť života
Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia
Miera zrady!
Iný a zvláštny pohľad na sexualitu
Aká je sila materialistického presvedčenia?
USA! Skrytá stratégia ovládania!
Nesprávne poňatie emancipácie
O fenoméne zvanom Lucifer
Skazené ovocie západnej demokracie
O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa
Nepríjemné výroky Krista
Existuje i smrť duchovného druhu!
Staňte sa nesmrteľnými!
Čo všetko dokáže duch človeka?
To čo sejeme, budeme i žať!
Hospodin, homosexualita a iné...
Aká je vševedúcnosť Božia?
Prečo nás viac priťahuje zlo?
Bez obalu o tom, čo sa deje …
Chcete mať ľahkú smrť?
Učme sa poznávať Božiu reč!
Ako dosiahnuť šťastie?
Spravodlivosť existuje!
Duchovné poučenie z komunálnych volieb
Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde
Úvaha o poslednom súde
Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy
Iba prázdne senzácie...
Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!
Neznáme fakty o Mesiášovi
Boj dobra so zlom
Najskôr hodnoty, potom chlieb!
Netradičný pohľad na zdravie a chorobu
Budhova cesta k Svetlu
Odkaz mŕtveho...
Čo je účelom ľudskej sexuality?
Ako sa stať dobrým človekom?
Tragické dôsledky nezáujmu o Boha
Svet už nebude taký, aký bol...
Klamstvá falošných prorokov súčasnej doby
Dôverujte Bohu!
Doba revolučných zmien!
Zmysel ľudského bytia
Kde sa stratila Láska Božia?
Cesta k tajomnej hĺbke bytia
Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa
Strach z posledného soudu
Duchovný rozmer života
Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!
Rozum a cit v živote človeka
O nebezpečenstve, číhajúcom na bohatých
A nakoniec príde bolesť a utrpenie...
Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality
Prečo odmietam tykanie
Sila celku zvíťazí!
Znepokojujúce výskumy Benjamina lieberta
Zmätenosť pojmov
O cestě k lepší budoucnosti
Ľudia nevedia čo chcú!
Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii
Z dávnych egyptských mystérií...
V zemi zatracených!
Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov
Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení
Úvaha o ľudskom stude
Ako bude zem očistená od zla?
Kritika ženského odívání
Životní potřeba svěcení svátečního dne!
Nepokoj duše
Ako správne kráčať životom?
Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!
Obmedzenosť človeka
Ako prežiť spojenie so Svetlom
Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Odhalenie tajomstva prvotného hriechu
Obhajoba zákona karmy
Ako to všetko funguje...
Poriadok v chlieve na zemi
Smutná nevedomosť o zmysle života
Svetovláda! Fikcia alebo realita?
Tvrdé slová proroka
Snahy o budovanie dokonalej spoločnosti
Nezvládanie sexuality
Kam vedú naše cesty po smrti?
Relativita hodnôt ľudských
Ako správne konať dobro?
Uvidel som smrť!
Šírenie poplašnej správy!
Absurdity kresťanskej viery
Tajomstvo mlčania Stvoriteľa
Kristus nemal rád hriešnikov!
Len hore, alebo dolu!
Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním
Stotisíc krát stotisíc sĺnk!
Môžeme všetko, ale...
Obžaloba človeka!
Ľudstvo v tieni smrti
Kresťanský národ konzumentov nečistoty
Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?
Je uctievanie hostie modloslužbou?
Dobro, ktoré bolí
Nekompromisnosť prírodných Zákonov
Otázky o budúcnosti ľudstva
Kontroverzná téma ľudského utrpenia
Starec a smrť
Prečo existuje utrpenie?
Čo, alebo kto je Boh?
Prečo v živote trpíme?
Spojenie ateistov s Výšinami
Smrť hmoty! Pripravme sa!
Sú evanjeliá naozaj Slovo Božie?
Škodlivosť hypnózy 2– duchovný pohľad
Škodlivé účinky hypnózy
Sebecké predpovede počasia
Malosť rozumu a veľkosť ducha
Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?
Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!
Neuveriteľný omyl kresťanstva!
Skazené a cudzoložné pokolenie!
Trestuhodné zneucťovanie kríža - symbolu Pravdy!
Prečo nevíťazí dobro nad zlom?
O kolotoči násilia a agresivity
Dôsledky incidentu v obchode
Veľký deň účtovania
Produkt doby: vzdelaní hlupáci!
Prečo nič správne nechápeme?
Bojím sa že je to duch! Pomôžte mi!
Kam nás privedie naša neskromnosť?
Judáš je nevinný!
Čo sa s nami deje po smrti?
Hmota! Známa i neznáma!
So smrťou Krista je to inak!
Pomoc pri strachu a depresii
Ozdravenie života na zemi
Čo je vlastne dobro?
Počúvajte krásnu hudbu
Odplata za smrť Krista!
Spravodlivosť a spravodlivosť! Pravda a pravda!
Kríza? Nerovnováha v dávaní a braní!
Tajomstvo ľudského mozgu
Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?
Úvaha o konci sveta!
O ľudskej nevšímavosti!
Aký je účel pohlavnej sily?
Oprávnenosť tvrdosti osudu!
Ľudstvo, ako ďalej?
Stud človeka
Pozor! Nový rok 2012!
Čo je v našom živote to najdôležitejšie?
Má človek v sebe niečo božské?
Lekári! Excelentný príklad sebectva!
Kadiaľ vedie cesta z krízy?
Dopadneme ako šváby!
Ako funguje spravodlivosť?
Katastrofa v roku 2012?
Čo sa bude diať v roku 2012?
Poučenie z pádu Atlantídy
Amalgámové alebo biele zubné výplne?
Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?
Ten nešťastný rozum
Varovanie líbyjskému ľudu
Železná spravodlivosť!
Ako hľadať, spoznávať a nájsť Pravdu?
Zlatá stredná cesta
Existuje duša človeka pred narodením?
Isté konečné víťazstvo dobra!
Pozvánka na zaujímavé stretnutie
Čo sú Zákony Božie?
Každý si všetko odpyká!
Pošpinená krása
Zásadný omyl mystikov
Civilizácia egoistov
Čo je to duša?
Boj proti nemravnosti
Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov
Vyvracanie ateistických téz – evolúcia
Radosť a bolesť – dve cesty nahor
Japonsko – skúška tajných zbraní USA?
Ako ďalej? Nie len v genetike!
Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!
Základní principy fungování nové společnosti
Svetom otriasa obrovská tragédia, ktorá sa udiala v Japonsku
Vážne slová o poslednom súde
Primitivizmus materializmu ženie svet do záhuby!
O mužovi jediacom párky. Poučné!
O vnútornom stave ľudstva
Pozor! Nemravnosť na internete!
Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup
Dni veľkého účtovania!
Poohliadnutie za komunálnymi voľbami
(Ne)šťastný začiatok nového roka!
Niečo vážneho o Pravde!
O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo!
Nešťastie s názvom ezoterika!
Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve
Čo je dobro a čo zlo. Ale naozaj objektívne!
Pozvánka na zaujímavé predvianočné stretnutie
Výnimočný preparát proti rakovine a iným chorobám
Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Sťažnosti poslancov na negatívnu energiu v parlamente
Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?
Bola pozemská cirkev Kristovým plánom?
Ako nájsť čistú Pravdu?
Prečo máme hovoriť spisovne? Duchovný pohľad
Nevyužité pomoci
Téma – nahota! Odpovede na otázky
Dobrý typ na šetrenie vody i peňazí!
Hviezda súdu!
Čo si musíme neodkladne uvedomiť?
Príroda sa búri proti ľuďom!
Kult nahoty a ľudská civilizácia!
Neuhasiteľný vnútorný nepokoj!
Pozvánka na veľmi zaujímavé stretnutie (13. – 14.8. 2010)
Ako môže človek spoznať Stvoriteľa?
O tom, jak moc ničí lidé přírodu
Drsná pravda o odhaľovaní ľudského tela
Katolícka cirkev a pedofilné aféry
Nemravnosť a skazenosť – jednoducho móda!
Záplavy! Kto je vinný?
Lidé, dá se to! Dá se být lepšími!
V čom je skrytá nemožnosť zmeny k lepšiemu?
Prečo došlo k záplavám?
Vratké piliere kresťanstva!
Hlboké výstrihy spôsobujú zemetrasenia!
Žijú medzi nami?
Cit – základný kameň našej osobnosti!
Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!
Zásadný omyl kresťanských cirkví!
Nezabíjajme umenie!
Voľný trh musí byť regulovaný!
Pravá podstata zmiernej obety Krista!
Zoznam iracionalít západného sveta!
Zodpovednosti nikto neujde!
Nový, vyšší pohľad na karmu!
Odvrátená tvár kapitalizmu!
Zmeňme zlý systém vzdelávania!
Neuveriteľná správa o existencii prírodných bytostí!
Zločin prenájmu!
Pozitívne ovocie katastrofy na Haiti
Príčiny tragédie na Haiti
Prečo je v dokonalom stvorení nedokonalosť?
Polemika o nepoškvrnenom počatí Krista – 2
Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista
Odplata za ľahostajnosť!
Skutočná Pravda je jednoduchá!
Veľký zlom v mojom osobnom živote
Zákulisie úsmevu v bankách
Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?
Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho
Ľudské strhávanie pojmu svätý
Polovičná pravda evolučnej teórie
Nahota – vzostup a pád!
Je Písmo Sväté naozaj sväté?
Je na nahota nemravná?
Obvinenie z degradácie národa!
Skaza festivalu Pohoda – odpoveď na reakcie čitateľov
Tragédia festivalu „Pohoda“ – inteligentný vietor!
Pozvánka na stretnutie
Ako vznikne dokonalá ľudská spoločnosť?
Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!
Pár slov o zmysle života
Otvorený list divadelným a filmovým tvorcom
Kríza materializmu