Dnes je pondelok, 24. jún 2024
oslavuje Ján - Poslať pohľadnicu
 
Pomoc Napíšte nám
smilan: Blog o hlbších hodnotách... späť na zoznam blogov
založiť blog
O vnútornom stave ľudstva

2011-02-19 18:05:08  |  O živote  |  prečítané: 1326x | poslať známemu


Jestliže se člověk rozhlédne v těchto dnech jen s trochou pozornosti po světě, pak nebude pro něho těžké vidět to, jak pod zdánlivě klidným povrchem každodenního života miliard lidí zesiluje se ona duševní vrstva, obsahující v sobě v rozporu se vším vnějším stále silnější neklid a napětí.

Tato vrstva stává se stále těkavější a výbušnější, reagujíc na sebemenší podněty neúměrně přecitlivělým způsobem. Tento stav napětí skrytý pod vnější kulisou stereotypního běhu věcí zesiluje se na všech rovinách. Mezi jednotlivci, v rodinách, v zaměstnání narůstá napětí a nepohoda stejně tak jako na úrovni sociálního napětí mezi jednotlivými společenskými vrstvami.

To vše má přitom svůj vysvětlitelný původ. Závist, ješitnost, neukojitelná touha manipulovat druhými, stejně tak jako pomlouvání, neupřímnost, nepřátelství, to vše jsou semena, která jsou stále znovu a znovu zasévána mnohými lidmi do půdy v myšlenkovém a citovém světě. Tyto dva světy obklopují na neviditelné rovině každého z lidí, nacházejícího se v pozemském těle na Zemi. Nekonečný zdroj neutrální energie, proudící Stvořením, jež přitéká také i do těchto světů, nutí vyrůst z půdy, do níž jsou zasévána semena myšlenek a citového chtění každého z lidí, šlahounovité výhonky s květy a následně s plody, které se vracejí nakonec ke svým zasévatelům.

Plody nesou v sobě stejný druh, jako byla ona prvotní semena přání a myšlenek člověka. Jsou však zmíněnou energií zesíleny ve svém účinku, jímž zpětně zasahují na citové rovině své vlastní tvůrce.

To vše zde účinkuje již po celý čas, co se nachází lidstvo na Zemi.

Jaký je tedy rozdíl dnešního stavu oproti dávnějším staletím a tisíciletím?

Rozdíl spočívá v nesmírně vážném přelomovém období, v němž se zde nyní v současnosti na Zemi nacházíme. Toto období přináší významný předěl mezi minulostí a budoucností lidského způsobu života na Zemi.

A tento předěl můžeme nazvat soudícím splňováním Pravěčné Boží Vůle, působící ve Stvoření, která nyní uzavírá vše, co vzniklo a ještě i vzniká.

Soudící splňování projevuje se pak právě v nebývale zvýšeném tlaku také na vše, co se nachází v této části díla Stvoření.

Proto tedy vše, co je lidmi nyní zaséváno, zrychleně a nebývale mnohonásobně, stonásobně, ba tisíceronásobně zesíleně vrací se ke všem původcům semen myšlenek a citů, jež také klíčí a rostou daleko rychleji, než tomu bylo doposud. Tím stále rychleji přinášejí zpětné ovoce, obsahující druh, jenž byl vložen do samotných semen.

Co kdo zasévá, to také sklízí!

Tato slova přichází nyní ve stále zrychlenějším ději k naplnění.

Zatím děje se toto naplnění jen na rovině podvědomého napětí a neklidu, prožívaných mnohými lidmi v každodenním životě.

Avšak to jest přitom jen začátek velkého dění ve vesmíru, které se začíná naplňovat!

Toto dění již v nedaleké době vyvolá veliké změny v celém lidském životě jednotlivce i v celé společnosti.

Nyní tak výrazně se probouzející neklid zřejmě povede ke stále větším sociálním bouřím, jež na mnoha místech přerostou v násilí a boj. Stejně tak tento neklid vyvolá mnohé chyby, vzniklé z nepozornosti jednotlivců, jejichž výsledkem mohou pak být nenadálé nehody a katastrofy.

Lavina dnes ještě nepochopitelného vyšinutého jednání jednotlivců i davů se pod zvyšujícím se tlakem dá již brzy do nezvladatelného pohybu.

Je možné přitom tomu všemu předejít?

Ano! A to dokonce zcela jednoduše!

Zaséváním čistých, tvůrčích, budujících myšlenek, jež ponesou v sobě přirozeně soucit, ohleduplnost, úctu a respekt, věcnost a spravedlnost vůči ostatním lidem v jakémkoliv okamžiku dne, je možné mnohé z výše zmíněného odklonit či dokonce proměnit v dobro, které pak bude, posilováno úplně stejnou silou proudící Stvořením, pomáhat všem lidem. Myšlenky dobra a vstřícnosti, klidu a harmonie mohou tak přinášet pomoc a požehnání celé Zemi s téměř zázračným účinkem.

Tento postup, na jehož naléhavou potřebu u každého z nás upozorňoval již před dvěma tisíciletími Syn Boží Ježíš jako na jedinou cestu ke spasení, takováto proměna, začínající se přitom u každého jednotlivého člověka samostatně, může přinést změnu, a tím odklon událostí, které jsou nyní již na začátku velikého pohybu, ať již se dají očekávat ve společenském dění, v dění přírodním, či v událostech, jež přinesou nečekané změny v samotném hmotném vesmíru.

Je to tak, že jedině tato cesta, obsahující v sobě poznání díla Stvoření i samotného Boha, jeho Tvůrce a Udržovatele, může přinést spolu s nalezením správného vřazení se člověka do Zákonů Stvoření mír a pokoj pro všechen následující čas trvání Země.

Ao-institut o hlubších souvislostech zde popisovaného stavu dění hovoří blíže ve svých pojednáních, shrnutých do jednotlivých seriálů, které je možné nalézt v obsahu stránek (zde).

Všechny tyto seriály pak vedou dále k samotnému východisku vědění o Stvoření, o smyslu lidského bytí, jež je obsaženo v díle Ve Světle Pravdy, které bylo lidstvu přineseno jako záchranné lano pro čas velikých proměn, které s sebou přinese završení jednoho úseku života lidského pokolení na Zemi.

Přestože výhledy na nedalekou dobu nejsou z pohledu dnešního duchovního stavu lidstva, žel, příliš radostné, přesto je možné jít životem s plnou radostí a pozitivním výhledem, jenž k člověku přichází vždy, když se on sám nachází v čistém a tvořivém naladění a když si dokáže v sobě udržet skrze modlitbu spojení se světlými úrovněmi Stvoření.

Požehnání Boží Vůle se k němu bude pak sklánět v moudrosti velikých Zákonů přirozeně úplně stejně tak, jako právě dnes vyvolávají tyto Zákony u mnohých lidí v jejich nedobrém myšlenkovém a citovém naladění jen neklid a napětí.

Žel, lidí, podléhajících nedobrému, nečistému chtění ve svých myšlenkách, je na Zemi většina. Události dnešních, stejně tak jako budoucích dní nám to jen dokazují a ještě více to budou dokazovat v dalších měsících a letech.

http://ao-institut.cz/ v spolupráci s M.Š.
Pridať na vybrali.sme.sk
Diskusia k tejto téme neobsahuje žiaden príspevok. Pridajte prvý práve Vy! A práve teraz...
Nick:
Heslo:
Zabudnuté heslo | Registrácia
smilan
Som človek, ktorý sa snaží dívať okolo seba otvorenými očami.

zoznam rubrík

najnovšie príspevky

ďalšie príspevky
Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!
Skazonosné zanedbávanie povinností v deň sviatočný!
Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa
Ľudský tvor! Máš povinnosť budovať vzťah k svojmu Tvorcovi!
Kresťania! Bratia! K poslednému súdu nevstanete telesne zmŕtvych!
LGBTI agenda z duchovného hľadiska
Choromyseľnosť rozumu nemá hraníc! Katastrofická vízia!
Zásadný omyl kresťanskej symboliky
Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!
Ekologické protesty! Čo zásadného na nich nie je v poriadku?
Arogancia politikov dosahuje vrcholu! Však, pán Osuský!
Ostrá kritika teológie!
Asertívne jednanie z duchovného hľadiska
Čo stojí na nesprávnom základe padne!
O výnimočnosti pohľadu dávnych židov na Stvoriteľa
Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!
Biblický názor na multikultúrne miešanie národov
Popis procesu degenerácie ľudskosti v človeku
Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!
Vitajte v dobe teroru väčšiny menšinami!
Existencia vojen odhaľuje pravú tvár našej civilizácie!
Prečo je nutné usilovať o skutočné hodnoty?
Zdrvujúca kritika mentality najširších más obyvateľstva
O tajomnej formotvornej schopnosti človeka
Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš
Odhalenie tajomstva pravého života a pravej modlitby
Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska
Človek a Zem! Účastníci nezmieriteľného zápasu dobra so zlom
O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva
Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?
Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?
Uverte v zázrak a stane sa vám!
Venované spisovateľom a národu
Intenzívne prežívajte každý okamih! Neodchádzajte zo zeme chudobní!
Ako sa zázračne uzdraviť? Návod
Je možné chodiť po vode? Poznajte mechanizmus zázraku!
Druhé kolo prezidentských volieb! Slováci, neignorujte ich a choďte voliť! Je to dôležité!
O tajomstve systému vyžarovania univerza
Výzva slovenskému národu pred prezidentskými voľbami!
Staňme sa kňazmi všedných dní!
Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu
O hlavných kritériách posledného súdu
Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!
Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?
Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!
O našom sebectve voči prírode a o tvrdej odplate zaň
Čas posledného súdu! Počujete ako búši na dvere?
Pozor na hercov, liečiteľov, veštcov a iných ľudí s výnimočnými schopnosťami!
Ako sa stať pravým človekom, vnímajúcim svoj čistý cit?
O troch posvätných dňoch v roku
Nenažranosť ako princíp bytia!
Manuál na úspešne vyriešenie všetkých problémov
Slušné Slovensko! Strata morálneho práva organizovať protesty!
Neplnohodnotné potraviny oslabujú ducha!
Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život
Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom
Koľko máme pozemských životov? Veľa, alebo len jeden jediný?
Láska k Pánovi povznáša! Láska k hmote ubíja!
Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista
Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva
Dva obrazy posledného súdu
O rozdiele v jednaní na Zemi a v kráľovstve nebeskom
Nemravnosť - zákerný jed, ktorý otravuje našu osobnosť
Ako začať meniť spoločnosť k lepšiemu? Od seba samého!
Kresťanstvo ako terč!
Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!
Odstraňovanie duchovných nezmyslov
O katastrofálnom rozkladnom vplyve nemravnosti na ľudskú osobnosť
O príčine zlyhávania štandardnej politiky
Horúčavy odhaľujú obludný egoizmus našej civilizácie
Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?
Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)
O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach
Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!
Čujte hlas Matky prírody, vy nehodné deti ľudské!
Duchovné posolstvo ruských matriošiek
Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!
Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!
O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia
Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu
O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa
Veľké svetové dianie končí posledným súdom!
Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku
Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!
Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2
Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1
Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom
Otvorte oči Slováci! Protestovali ste za cudzie záujmy!
Stačilo! Zastavme štátny prevrat organizovaný sorošovcami!
Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!
O plánovaní budúcnosti až za hranice smrti
Spamätajte sa! Schyľuje sa k oranžovej revolúcii na Slovensku! Nedajte sa slaboducho zmanipulovať!
Fragment číslo 1.: Aká nás čaká budúcnosť?
Česko slovenský mravnostný konflikt
Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!
Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev
Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!
Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!
Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?
O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí
Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!
Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie
Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!
Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?
Človeče, bez Pána nie si ničím!
Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!
Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?
O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich
Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!
Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí
Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov
Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha
O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu
Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!
Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!
Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!
Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!
Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!
O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!
Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa
Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa
Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti
Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?
Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?
Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa
Nijaký zapadákov neexistuje!
Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!
Prečo je ľudská smrť krutá?
O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy
Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!
Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!
Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?
Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!
Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!
Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!
Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!
Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?
Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?
Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!
Ako možno predvídať budúcnosť?
Spamätajme sa! Všednosť neexistuje!
Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!
Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2
Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 1
Človeče buď človekom! Aj v intimite!
Problémy, strasti a rany osudu
Trump! Svět dostal šanci! Využije ji?
Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy
Postkoitálna depresia z duchovného hľadiska
K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek
Islamský terorizmus! Západ nie je nevinný!
O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania
Tajomstvo nepretržitej modlitby
Zvrátenosť nedeľného predaja! Ale aj iných vecí
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 2
Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 1
Médiá! Poučenie z krízového vývoja prezidentských volieb v USA
Výstraha adresovaná obyvateľom Európskej únie
Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?
Bezhotovostná platba ako cesta k totálnemu zotročeniu
Ako privolávajú obyčajní ľudia tretiu svetovú vojnu?
Sýria, USA, Rusko! Svetová vojna na spadnutie?
O deštrukcii ľudstva ako cieli svetovej elity
Súčasník v konfrontácii s mocou Stvoriteľa
To najdôležitejšie v našom živote
Nuansy fungovania osudu, alebo karmy
Zúfalý boj proti všetkému
Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!
Je správne pestovať optimizmus. Ale pravý!
Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje
Nedocenená potreba zmeny spôsobu myslenia
Nevedomosť? Egoizmus? Bláznovstvo? Alebo všetko dohromady?
Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?
Nepremrhajme svoje životy! Všetko je inak!
O skutočnej príčine Kristovho príchodu na zem
Posledný súd a tisícročná ríša
O ľudskej schopnosti získať odpoveď na všetko
Ako sa zbaviť hmotárskeho zotročenia?
Zničí nás to neviditeľné?
Príčina tajomnej formulácie duchovných textov
Nabáda naše školstvo mládež k nemravnosti?
Slobodná vôľa a zodpovednosť
Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?
Predurčenie k dobru
Životná potreba novodobého kresťanstva
Je extrémizmus obhajovanie mravnosti? Prípad Kotleba!
Kacírske myšlienky o imigrantoch?
Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU
Smrť Ježiša bola vraždou!
Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?
Aj socializmus mal svoje dobré stránky
Vieme my, čo je to vlastne dobro?
Blud multikulturálnej spoločnosti!
Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!
Hanba současné literatury
Ľudstvo a cit
Korene európskeho pseudohumanizmu
Cesta k spojeniu so Svetlom
Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad
Analýza príčin fatálnej slabosti Európy
Konšpirácie! Prečo viacmenej áno?
Príťažlivosť zla a šeď dobra
Vážne skúmajme všetky veci okolo nás
Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?
Obhajoba kresťanstva
Čo zastaví úpadok?
Prečo vládne svetu útlak a neprávo
Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?
Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí
Nevyhnutnosť Apokalypsy?
Začiatok konca Európy?
Dôležitosť citu a druhoradosť rozumu
Netušené súvislosti utečeneckej krízy
Naše hodnoty! Aké sú len biedne!
O nástrahách v duchovnej oblasti 2
O nástrahách v duchovnej oblasti 1
Mreže nesprávnych duchovných názorov
Zlý stav duchovnosti na zemi
Tragédia inštitucionalizovanej viery
Prázdne sebavedomie tela
Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou
Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?
Tri stupne vnímania reality
Život ako v zlej telenovele
Naše životy sú predurčené!
Názor na voľnú lásku
Cesta k Pravde
Čo chýba sexuálnej výchove?
Existujú i ľudia bezduchí?
O otrokoch vlastného, malého „ja“
Uplatnenie Božích vlastníckych práv!
Až ku koreňom všetkého zla...
Bezúčelnosť života
Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia
Miera zrady!
Iný a zvláštny pohľad na sexualitu
Aká je sila materialistického presvedčenia?
USA! Skrytá stratégia ovládania!
Nesprávne poňatie emancipácie
O fenoméne zvanom Lucifer
Skazené ovocie západnej demokracie
O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa
Nepríjemné výroky Krista
Existuje i smrť duchovného druhu!
Staňte sa nesmrteľnými!
Čo všetko dokáže duch človeka?
To čo sejeme, budeme i žať!
Hospodin, homosexualita a iné...
Aká je vševedúcnosť Božia?
Prečo nás viac priťahuje zlo?
Bez obalu o tom, čo sa deje …
Chcete mať ľahkú smrť?
Učme sa poznávať Božiu reč!
Ako dosiahnuť šťastie?
Spravodlivosť existuje!
Duchovné poučenie z komunálnych volieb
Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde
Úvaha o poslednom súde
Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy
Iba prázdne senzácie...
Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!
Neznáme fakty o Mesiášovi
Boj dobra so zlom
Najskôr hodnoty, potom chlieb!
Netradičný pohľad na zdravie a chorobu
Budhova cesta k Svetlu
Odkaz mŕtveho...
Čo je účelom ľudskej sexuality?
Ako sa stať dobrým človekom?
Tragické dôsledky nezáujmu o Boha
Svet už nebude taký, aký bol...
Klamstvá falošných prorokov súčasnej doby
Dôverujte Bohu!
Doba revolučných zmien!
Zmysel ľudského bytia
Kde sa stratila Láska Božia?
Cesta k tajomnej hĺbke bytia
Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa
Strach z posledného soudu
Duchovný rozmer života
Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!
Rozum a cit v živote človeka
O nebezpečenstve, číhajúcom na bohatých
A nakoniec príde bolesť a utrpenie...
Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality
Prečo odmietam tykanie
Sila celku zvíťazí!
Znepokojujúce výskumy Benjamina lieberta
Zmätenosť pojmov
O cestě k lepší budoucnosti
Ľudia nevedia čo chcú!
Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii
Z dávnych egyptských mystérií...
V zemi zatracených!
Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov
Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení
Úvaha o ľudskom stude
Ako bude zem očistená od zla?
Kritika ženského odívání
Životní potřeba svěcení svátečního dne!
Nepokoj duše
Ako správne kráčať životom?
Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!
Obmedzenosť človeka
Ako prežiť spojenie so Svetlom
Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Odhalenie tajomstva prvotného hriechu
Obhajoba zákona karmy
Ako to všetko funguje...
Poriadok v chlieve na zemi
Smutná nevedomosť o zmysle života
Svetovláda! Fikcia alebo realita?
Tvrdé slová proroka
Snahy o budovanie dokonalej spoločnosti
Nezvládanie sexuality
Kam vedú naše cesty po smrti?
Relativita hodnôt ľudských
Ako správne konať dobro?
Uvidel som smrť!
Šírenie poplašnej správy!
Absurdity kresťanskej viery
Tajomstvo mlčania Stvoriteľa
Kristus nemal rád hriešnikov!
Len hore, alebo dolu!
Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním
Stotisíc krát stotisíc sĺnk!
Môžeme všetko, ale...
Obžaloba človeka!
Ľudstvo v tieni smrti
Kresťanský národ konzumentov nečistoty
Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?
Je uctievanie hostie modloslužbou?
Dobro, ktoré bolí
Nekompromisnosť prírodných Zákonov
Otázky o budúcnosti ľudstva
Kontroverzná téma ľudského utrpenia
Starec a smrť
Prečo existuje utrpenie?
Čo, alebo kto je Boh?
Prečo v živote trpíme?
Spojenie ateistov s Výšinami
Smrť hmoty! Pripravme sa!
Sú evanjeliá naozaj Slovo Božie?
Škodlivosť hypnózy 2– duchovný pohľad
Škodlivé účinky hypnózy
Sebecké predpovede počasia
Malosť rozumu a veľkosť ducha
Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?
Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!
Neuveriteľný omyl kresťanstva!
Skazené a cudzoložné pokolenie!
Trestuhodné zneucťovanie kríža - symbolu Pravdy!
Prečo nevíťazí dobro nad zlom?
O kolotoči násilia a agresivity
Dôsledky incidentu v obchode
Veľký deň účtovania
Produkt doby: vzdelaní hlupáci!
Prečo nič správne nechápeme?
Bojím sa že je to duch! Pomôžte mi!
Kam nás privedie naša neskromnosť?
Judáš je nevinný!
Čo sa s nami deje po smrti?
Hmota! Známa i neznáma!
So smrťou Krista je to inak!
Pomoc pri strachu a depresii
Ozdravenie života na zemi
Čo je vlastne dobro?
Počúvajte krásnu hudbu
Odplata za smrť Krista!
Spravodlivosť a spravodlivosť! Pravda a pravda!
Kríza? Nerovnováha v dávaní a braní!
Tajomstvo ľudského mozgu
Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?
Úvaha o konci sveta!
O ľudskej nevšímavosti!
Aký je účel pohlavnej sily?
Oprávnenosť tvrdosti osudu!
Ľudstvo, ako ďalej?
Stud človeka
Pozor! Nový rok 2012!
Čo je v našom živote to najdôležitejšie?
Má človek v sebe niečo božské?
Lekári! Excelentný príklad sebectva!
Kadiaľ vedie cesta z krízy?
Dopadneme ako šváby!
Ako funguje spravodlivosť?
Katastrofa v roku 2012?
Čo sa bude diať v roku 2012?
Poučenie z pádu Atlantídy
Amalgámové alebo biele zubné výplne?
Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?
Ten nešťastný rozum
Varovanie líbyjskému ľudu
Železná spravodlivosť!
Ako hľadať, spoznávať a nájsť Pravdu?
Zlatá stredná cesta
Existuje duša človeka pred narodením?
Isté konečné víťazstvo dobra!
Pozvánka na zaujímavé stretnutie
Čo sú Zákony Božie?
Každý si všetko odpyká!
Pošpinená krása
Zásadný omyl mystikov
Civilizácia egoistov
Čo je to duša?
Boj proti nemravnosti
Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov
Vyvracanie ateistických téz – evolúcia
Radosť a bolesť – dve cesty nahor
Japonsko – skúška tajných zbraní USA?
Ako ďalej? Nie len v genetike!
Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!
Základní principy fungování nové společnosti
Svetom otriasa obrovská tragédia, ktorá sa udiala v Japonsku
Vážne slová o poslednom súde
Primitivizmus materializmu ženie svet do záhuby!
O mužovi jediacom párky. Poučné!
O vnútornom stave ľudstva
Pozor! Nemravnosť na internete!
Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup
Dni veľkého účtovania!
Poohliadnutie za komunálnymi voľbami
(Ne)šťastný začiatok nového roka!
Niečo vážneho o Pravde!
O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo!
Nešťastie s názvom ezoterika!
Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve
Čo je dobro a čo zlo. Ale naozaj objektívne!
Pozvánka na zaujímavé predvianočné stretnutie
Výnimočný preparát proti rakovine a iným chorobám
Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Sťažnosti poslancov na negatívnu energiu v parlamente
Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?
Bola pozemská cirkev Kristovým plánom?
Ako nájsť čistú Pravdu?
Prečo máme hovoriť spisovne? Duchovný pohľad
Nevyužité pomoci
Téma – nahota! Odpovede na otázky
Dobrý typ na šetrenie vody i peňazí!
Hviezda súdu!
Čo si musíme neodkladne uvedomiť?
Príroda sa búri proti ľuďom!
Kult nahoty a ľudská civilizácia!
Neuhasiteľný vnútorný nepokoj!
Pozvánka na veľmi zaujímavé stretnutie (13. – 14.8. 2010)
Ako môže človek spoznať Stvoriteľa?
O tom, jak moc ničí lidé přírodu
Drsná pravda o odhaľovaní ľudského tela
Katolícka cirkev a pedofilné aféry
Nemravnosť a skazenosť – jednoducho móda!
Záplavy! Kto je vinný?
Lidé, dá se to! Dá se být lepšími!
V čom je skrytá nemožnosť zmeny k lepšiemu?
Prečo došlo k záplavám?
Vratké piliere kresťanstva!
Hlboké výstrihy spôsobujú zemetrasenia!
Žijú medzi nami?
Cit – základný kameň našej osobnosti!
Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!
Zásadný omyl kresťanských cirkví!
Nezabíjajme umenie!
Voľný trh musí byť regulovaný!
Pravá podstata zmiernej obety Krista!
Zoznam iracionalít západného sveta!
Zodpovednosti nikto neujde!
Nový, vyšší pohľad na karmu!
Odvrátená tvár kapitalizmu!
Zmeňme zlý systém vzdelávania!
Neuveriteľná správa o existencii prírodných bytostí!
Zločin prenájmu!
Pozitívne ovocie katastrofy na Haiti
Príčiny tragédie na Haiti
Prečo je v dokonalom stvorení nedokonalosť?
Polemika o nepoškvrnenom počatí Krista – 2
Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista
Odplata za ľahostajnosť!
Skutočná Pravda je jednoduchá!
Veľký zlom v mojom osobnom živote
Zákulisie úsmevu v bankách
Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?
Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho
Ľudské strhávanie pojmu svätý
Polovičná pravda evolučnej teórie
Nahota – vzostup a pád!
Je Písmo Sväté naozaj sväté?
Je na nahota nemravná?
Obvinenie z degradácie národa!
Skaza festivalu Pohoda – odpoveď na reakcie čitateľov
Tragédia festivalu „Pohoda“ – inteligentný vietor!
Pozvánka na stretnutie
Ako vznikne dokonalá ľudská spoločnosť?
Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!
Pár slov o zmysle života
Otvorený list divadelným a filmovým tvorcom
Kríza materializmu