Dnes je pondelok, 24. jn 2024
oslavuje Jn - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
Miro..: Ke sa dlho pozer do priepasti, aj priepas sa pozer do Teba... sp na zoznam blogov
zaloi blog
Ak bude rok 2012? - Podrobn horoskop 2012 pre vetky znamenia

Chcete vedie, o Vs ak v tomto roku? Prde naozaj toko avizovan koniec sveta? Poda mnohch nie, no napriek tomu bude tento rok prevratn a pln zmien. Pokia chcete vedie, na o sa pripravi a o Vs ak, pozrite si, v akej oblasti sa mte na o tei a kde, naopak, treba dva pozor.

Preta horoskop pre znamenie:
Baran (21.03. - 20.04.)
Bk (21.04. - 21.05.)
Blenci (22.05. - 21.06.)
Rak (22.06. - 22.07.)
pokraovanie lnku

Miro.., 2012-01-27 16:56:28 | Diskusia: 0 prspevkov
Idelna rodina - z pohadu TV reklm

Idelna rodina ije v novom domeku, s vekou zhradou a baznom, vetko zaaen vhodnou hypotkou.

V gari maj rodinn voz zaobstaran na leasing, rovnako ako maj na spltky vybaven cel domcnos. Take s zaden ako prasce a netuia z oho to bud splca.

lenovia rodiny s tyria: otec, matka a dve deti. Maj doma psa, pravdepodobne labradora.

Mlad je chlapec, ktormu stle padaj nohavice a nechce do nich opasok, staria dcra, ktor stle riei akn. Tie odstrni jedinenm prpravkom a tie ierne bodky z nosa nejakou samolepkou. Otec pracuje ako riadite firmy a v pracovnej dobe chod na tenis. Et
... pokraovanie lnku

Miro.., 2011-08-24 18:18:54 | Diskusia: 0 prspevkov
Amerianka si pln sen, chce vi jednu tonu...

Susanne Emanov sa rozhodla, e sa stane najobznejou enou sveta. S terajou vhou 330 kg a dennm prjmom 20-tisc kalri je na najlepej ceste svoj cie dosiahnu.

Km mnoh eny zpasia s ruikou vhy a snaia sa ju dosta o najniie, Amerianka Susanne Emanov chce dosiahnu presn opak. Slobodn matka dvoch det sa rozhodla, e sa stane najobznejou enou sveta. So svojou momentlnou vhou 330 kg u prekonala rozmery doteraz najaej ijcej eny Donny Simpsonovej (43) z New Jersey, ktor vi len 317,5 kg.

Jej zmern priberanie tu vak nekon. Tridsadvaron Amerianka chce zvy
... pokraovanie lnku

Miro.., 2011-08-18 14:50:29 | Diskusia: 3 prspevky
Krtkov sen: V Mexiku chc postavi podzemn mrakodrap

Krtkove domeky stavby, ktor sa koncom 20. storoia vaka nzkym energetickm nkladom zaali z USA ri do celho sveta, si zskavaj oraz viu obubu i u ns. V Mexiku chc npad domu krytho zemou prinies na plne nov rove.

Km vina novopostavench mrakodrapov rastie do zvratnch vok, aby si na konto pripsali titul najvyej stavby sveta, nov mexick projekt firmy BNKR Arquitectura m in ciele. Stavba s nzvom Earthscraper sa chce prevtava hlbie k jadru Zeme a poskytn husto zaudnenej oblasti nov priestory na prcu i bvanie pri zachovan pvodnho vzhadu nmestia. Prevrten
... pokraovanie lnku

Miro.., 2011-08-15 15:05:33 | Diskusia: 0 prspevkov
Policajti hlsia vopred, kde robia kontroly

Koncom minulho roka sa polcia rozhodla informova vodiov vopred, kde a na akch autch bude vykonva cestn kontroly a meranie rchlosti.

Prezident Policajnho zboru SR Jaroslav Spiiak informoval, e dvodom tohto kroku je, e polcia pouva pri dopravnch kontrolch aj aut, ktor nie s oznaen policajnmi symbolmi a verejnos m preto pocit, e dochdza k skrytmu ikanovaniu vodiov. Vodiov bude o kontrolch polcia informova prostrednctvom mdi.

Okrem toho kontroly by sa mali vykonva len na miestach, ktor s poda analzy rizikov, kde sa asto vyskytuj dopravn nehody, alebo na miestach so zv
... pokraovanie lnku

Miro.., 2011-08-10 17:24:42 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia
Miro..
Ke je lovek spen, m nepriateov. Alebo me by nespen a me ma priateov... Dilema nastva v prpade, e lovek nevie, o je pre dleitejie..

zoznam rubrk

najnovie prspevky

alie prspevky