Dnes je sobota, 13. jl 2024
oslavuje Margita - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
blogy - najnovie prspevky najtanejie  |  zaloi blog  |  prida prspevok
Freddie Mercury! Poume sa z jeho osudu!

Nedvno som mal monos nahliadnu do knihy o skupine Queen. Hovorilo sa v nej najm o zkulis rznych turn, ktor tto vemi spen skupina absolvovala v druhej polovike sedemdesiatich rokov. Ilo o pohad jednho z lenov kolektvu pracovnkov, takzvanch bedkov, majcich na starosti aparatru a ozvuenie.

Nroky som v vode spomenul, e som do knihy iba nahliadol, pretoe z mravnch dvodov som nedoiel a na jej koniec. Aby ste pochopili preo, uvediem konkrtny prklad.

Bedci, zabezpeujci aparatru skupine Queen, bvali pri koncertnch turn v hoteloch v blzkosti miesta vystpenia. Okrem driny
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-03-02 19:25:39 | Diskusia: 0 prspevkov
Kvli omu vlastne existuje vesmr a my v om?


ijeme tak rchlo, e mnoh si nikdy nenjdu chvu asu, aby sa v kude pozreli von z okna a poloili si otzku: Na o to tu vetko okolo ns vlastne je? Ak to m zmysel? Ak m zmysel, e jestvuje vesmr? Ak m zmysel, e jestvuje planta Zem? Ak m zmysel, e jestvuj udia? Ak m zmysel existencia rastln a zvierat? Ak to vetko m el a k omu to sli?

U len poloenie si tchto otzok je nesmierne dleit, pretoe je zaiatkom prebudenia loveka zo spnku nevedomosti. A nesmierne zsadn a maximlne dleit je aj sprvna odpove na ne, pretoe nevedommu udskmu ivochovi ukazuje cestu k plnmu uvedomen
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-02-24 18:42:49 | Diskusia: 0 prspevkov
Nepoznan tajomstvo pravej podstaty Stvoritea

Ak si mme poveda nieo, o sa bude tm najzsadnejm spsobom dotka poznania samotnej podstaty Stvoritea, je sa treba nevyhnutne zmieni o jeho Trojjedinosti.

Trojjedinos Pna vetkch svetov je vo svojej pravej podstate msi, o nm navdy zostane nepochopiten, pretoe Najvy vo svojej Trojjedinosti stoj vysoko nad stvorenm, kam vo svojej chpavosti nie je schopn dosiahnu vedomie iadneho tvora, ijceho vo vntri stvorenia.

Napriek tomu predsa len meme Trojjedinos Pna aspo do uritej miery chpa a porozumie jej. Ale samozrejme, iba sprostredkovane, ie vo forme, akou sa premieta dolu do
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-02-17 18:34:02 | Diskusia: 0 prspevkov
Nie! Nie sme tokokrt umi, koko re ovldame!

V rozhlase bvaj asto rozhovory s mnohmi ikovnmi mladmi umi, ktor sa dokzali spene presadi v zahrani. Brnou k spechu sa im okrem inho samozrejme stala ich znalos rei, ba dokonca znalos viacerch cudzch jazykov.

Na prv pohad sa teda naozaj zd, akoby to potvrdzovalo znme slov: koko jazykov vie, tokokrt si lovekom. Toto slovie je vak v skutonosti zavdzajce a nepravdiv! Koko jazykov toti vie, tokokrt nie si vbec lovekom! Tokokrt sa len zvuj tvoje monosti a prleitosti uplatni sa. Tokokrt sa ale lovekom vbec nestva, pretoe pravmi umi sa stvame prostrednctvom nieoho
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-02-10 19:59:56 | Diskusia: 0 prspevkov
Pochody ertov! Netuen svislosti zdanlivo nevinnej zbavy


V poslednch rokoch k nm zo zpadu prichdza alie nov obohatenie. Sviatok Halloween a s nm svisiace sprievody najrozlinejch arodejnc a ertov. A m s tieto masky hrzostranejie a desivejie, tm lepie! Tm je via sranda!

Ale je to naozaj len sranda a ni viac? Asi celkom nie, pretoe na druhej strane sa ozvaj rzni jednotlivci, ale aj rzne cirkvi, ktor s tmito sprievodmi neshlasia a spisuj petcie, aby ich mestsk, alebo obecn rady nepovolili. Vidia v nich toti propagciu zla a temnch sl.

To sa samozrejme modernmu, ateistickmu a materialistickmu loveku s jeho snahou ui si d
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-02-03 18:28:51 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia

najnov blogeri
Rajdicka
Tak jsme to tvrtfinle s USA zvldli. Jup. To mm radost. koda e jste se taky nedostali do tv ...
Poet prspevkov: 1
pksch
http://www.facebook.com/pages/B%C3%A1sne-%C3%9Avahy-My%C5%A1lienky/191313684242115
Poet prspevkov: 2
Lucia

Poet prspevkov: 25
Dalila
tvri sa ditne a pritom si tak ako strviten cez aldok a vnmam ...
Poet prspevkov: 1
Sandy
ena mnohch tvr, kto nezail, nepochop... Cel blog je prevane o mne. A ak nie je psan o ...
Poet prspevkov: 2

al blogeri